HTML Các ví dụ cơ bản

Đừng lo lắng nếu các ví dụ sử dụng thẻ bạn đã không học được.

Bạn sẽ tìm hiểu họ trong các chương tiếp theo.

Tài liệu HTML

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một tuyên bố loại: <! DOCTYPE html> .

Các tài liệu HTML của chính nó bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </ html> .

Các phần nhìn thấy được của các tài liệu HTML là giữa <body>  </ body> .

Thí dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>


HTML Headings

Tiêu đề HTML được định nghĩa với <h1> đến <h6> thẻ:

Thí dụ

<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>

 

Đoạn HTML được định nghĩa với <p> tag:

Thí dụ

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

Liên kết HTML

HTML liên kết được định nghĩa với <a> tag:

Thí dụ

<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>

Các địa chỉ liên kết được quy định trong các thuộc tính href . Các thuộc tính được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về các yếu tố HTML. HTML Images Hình ảnh HTML được định nghĩa với tag. Các tập tin nguồn ( src ), văn bản thay thế ( alt ) và kích thước ( chiều rộng và chiều cao ) được cung cấp như là các thuộc tính : Thí dụ W3Schools.com Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các thuộc tính trong một chương sau.

Cảm nhận học viên

Sau khi hoàn thành khóa học, trình độ Thiết kế của em lên một tầm cao mới. Giảng viên nhiệt tình, hỗ trợ rất tốt cho học viên. Em rất cảm ơn!
bạn Hà Vy
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trung tâm đầu tiên đem đến cho mình sự hài lòng. Ở đây Giáo viên hào phóng, chuyên môn xuất sắc, tư vấn viên rất nhiệt tình, cơ sở vật chất rất tốt.
bạn Minh Vũ
Thanh Xuân, Hà Nội
Rất may mắn khi học được những giáo viên nhiệt tình, tận tâm từ trung tâm, luôn hỗ trợ học viên trên mọi mặt trận. Mong các thầy cô đều có thật nhiều sức khỏe.
bạn Mai Hương
Tây Hồ, Hà Nội
contact zalo contact messenger contact call