vnskills academy

KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Khóa học Thiết kế Đồ họa chuyên nghiệp được xây dựng nhằm cung cấp cho xã hội đội ngũ chuyên viên thiết kế sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw...

 

contact zalo contact messenger contact call