Tự học llustrator CS6 Phần 2 B1

Vẽ và tô trang Illustrator có thể vừa nhanh vừa lý thú khi bạn tận dụng tối đa kích cỡ công cụ có sẵn. Trong bài này bạn sẽ học về các công cụ Pencil, Smooth và Path Eraser, Eraser thông thường, Painbrush và các công cụ Blob Brush mới.

Phần 2 – Công cụ và biên tập hình ảnh

Bài 1 - Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush

Vẽ và tô trang Illustrator có thể vừa nhanh vừa lý thú khi bạn tận dụng tối đa kích cỡ công cụ có sẵn. Trong bài này bạn sẽ học về các công cụ Pencil, Smooth và Path Eraser, Eraser thông thường, Painbrush và các công cụ Blob Brush mới.

1. Công cụ Pencil

Công cụ Pencil làm việc giống như có một bút chì trong tay, ngoại trừ bạn điều khiển nó bằng chuột (hoặc bằng một bút của bản vẽ đồ họa nếu bạn ngẫu nhiên có một bản vẽ đồ họa tiện lợi chẳng hạn như Graphire của Wacom). Bút có thể vẽ các đường Path (mở) và các hình dạng đóng dạng tự do, cả hai có thể có các thuộc tính Stroke và / hoặc fill.

Khi bạn vẽ bằng Pencil, trước khi nhả chuột, bạn sẽ nhận thấy một đường chấm chấm tạm thời xuất hiện trên Artboard để biểu thị hình dạng của đường Path. Sau khi nhả chuột, đường Path được vẽ với các điểm neo ở điểm đầu và điểm cuối cùng cũng như dọc theo các đường cong của đường Path. Số điểm thực sự trên đường Path phụ thuộc vào tính phức tạp và chiều dài của đường và các xác lập trong hộp thoại Pencil Tool Option, hộp thoại này có thể được mở bằng cách nhấp đôi công cụ Pencil trong Panel Tools.

Các đường Path tự động mang nét vào vùng tô được sử dụng sau cùng mặc dù một khi được vẽ, màu và những thuộc tính khác của các đường Path có thể được thay đổi và được tinh chỉnh và những công cụ khác.

Các đường Path dạng tự do

Khi vẽ các đường Path dạng tự do, một dấu x nhỏ xuất hiện với biểu tượng của công cụ. Tuy nhiên, khi Pencil nằm gần một đường Path hiện được chọn khác, x sẽ biến mất vào bất kỳ bản vẽ mới bằng Pencil sẽ dẫn đến việc thay đổi đường Path được chọn đó như được minh họa trong hình:

 

Các đường Path đóng

Để tạo một đường Path đóng, vẽ ra hình dạng mong muốn với điểm đầu và diểm cuối ở gần cùng một vị trí. Trước khi nhả chuột, nhẫn giữ phím ALT. Khi bạn thấy một chữ o nhỏ xíu xuất hiện kế bên Cursor, Illustrator sẽ đóng đường Path bằng một đường thẳng - bất kể Cursor cách điểm đầu của hình dạng bao xa - nếu bạn nhả chuột trước khi nhả phím tắt. (Hoặc, nếu không bạn nhả phím ALT hoặc OPT trước khi nhả chuột, đường Path sẽ không đóng lại). Hãy thử xem nó làm việc như thế nào.

Biên tập các đường Path Pencil

Pencil cũng là một công cụ biên tập rất thường lệ. Với công cụ này bạn có thể chỉnh sửa bất kỳ đường Path hoặc hình dạng được chọn hiện có, thậm chí kết nối hai đường Path riêng biệt lại với nhau:

- Biên tập một đường Path được chọn: Khi Pencil nằm gần đường Path được chọn, bạn có thể biên tập hoặc kéo dài đường Path đó khi bạn thấy x của Cursor biến mất.

- Biên tập một hình dạng được chọn: Vẽ bất cứ nơi nào ở trên đường Path của một hình dạng được chọn để vẽ lại đoạn đó của hình dạng như trong ví dụ ở hình dưới đây.

- Kết nối hai đường Path: Chọn hai hình dạng cần nối, vẽ một đường Path để nối hai hình dạng, sau đó nhấn giữ phím CTRL (Win). Khi một biểu tượng trộn (merge) xuất hiện kế bên biểu tượng đây là một chỉ báo trực quan cho thấy bạn nối "thành công các đường Path", nhả chuột, và sau đó nhả phím tắt.

2. Công cụ Smooth

Nếu các đường mà bạn tạo bằng công cụ Pencil không nhẵn như bạn mong muốn hoặc bạn nghĩ một đường Path có thể có quá nhiều điểm neo, hãy thử làm nhẵn chúng bằng công cụ Smooth được đặt trong menu Flyout của công cụ Pencil.

Tiến trình làm nhẵn khá đơn giản. Chọn đối tượng cần làm nhẵn. Sau đó chọn công cụ Smooth.

Vẽ hoặc rê lên trên đường Path được chọn mà bạn muốn đơn giản hóa và nhả chuột. Lặp lại bước 2 cho đếm khi đường có chất lượng mong muốn. Đường vừa tạo ra sẽ nhẵn hơn nhiều, chứa ít điểm neo hơn dọc theo đường Path.

Để điều chỉnh lượng làm nhẵn, nhấp đôi công cụ Smooth để mở hộp thoại Smooth Tool Option. Fidelity điều khiển khoảng cách mà Cursor cách xa từ đường Path gốc trước khi nó thêm các điểm neo mới, và Smoothness ấn định công cụ áp dụng việc làm nhẵn bao nhiêu. Các giá trị cao hơn tạo ra một đường Path nhẵn hơn.

3. Công cụ Path Eraser

Công cụ Path Eraser được đặt trong menu Flyout của công cụ Pencil, cho bạn xóa bất kỳ các phần của đường Path được chọn trên cả các hình dạng tự do và các hình dạng đóng. Để sử dụng công cụ này, chọn đối tượng cần được chỉnh sửa và nhấp rồi rê qua nó trong vùng mà bạn muốn xóa. Hình dưới đây minh họa một ví dụ về đường Path trước và sau khi sử dụng công cụ Path Eraser.

4. Công cụ Eraser

Không giống như công cụ Path Eraser, thực sự giới hạn chỉ trong việc xóa các đường Path của các đối tượng được chọn, công cụ Eraser có thể xóa hầu như bất cứ thứ gì bao gồm các đường Path, vùng tô, các đối tượng gồm các đường Path phức hợp hoặc bên trong các đường Path xén và thậm chí các đường Path bên trong các nhóm Live Paint.

Eraser làm việc hơi khác nhau khi các đối tượng được chọn so với khi không có các đối tượng được chọn trên Artboard.

- Xóa không có các vùng chọn: Để xóa bất cứ thứ gì trên Artboard, bất kể thứ tự xếp tầng hoặc vị trí trên các Layer riêng lẻ, đầu tiên hãy chắc chắn các đối tượng trên Artboard không được chọn, sau đó chọn công cụ Eraser và rê qua vùng cần xóa.

- Xóa với các vùng chọn: Để xóa một đối tượng cụ thể hoặc tập hợp đối tượng trong khi để nguyên vẹn tất cả đối tượng khác trên Artboard, chọn đối tượng trước khi chọn công cụ Eraser, sau đó rê qua chúng để xóa các phần mong muốn.

Ngoài việc xóa bằng tay bằng các phương pháp trước, bạn cũng có thể xóa một cách sáng tạo sử dụng các phím tắt sau đây:

- Nhấn giữ phím SHIFT: Trong khi rê để ràng buộc đường xóa chỉ trong một góc 45 độ hoặc 90 độ. Hình dưới minh họa một đường xóa góc 45 độ được ràng buộc.

- Nhấn giữ phím ALT trong khi rê để tạo một Marquee xung quanh vùng mong muốn như được minh họa trong hình dưới đây. Khi bạn nhả chuột, mọi thứ bên trong Marquee biến mất.

Để điều chỉnh góc, độ tròn, và đường kính của "đầu" công cụ eraser (cục tẩy), nhấp đôi công cụ Eraser để mở Tool Option của Eraser. Nếu bạn ngẫu nhiên sử dụng một bút của bản vẽ đồ họa, bạn cũng có thể điều chỉnh thêm các xác lập eraser, bao gồm fixed, random, presure, stylus wheel, tilt, beading, và rotation.

5. Công cụ Paintbrush

Công cụ Painbrush cho bạn thêm cá tính và phong cách vào tác phẩm của bạn bằng việc cách điệu hóa các đường Path mà bạn tạo. Bạn có thể sử dụng bốn loại cọ sơn (Paintbrush) khác nhau trong Illustrator, từng cọ sơn tạo các kiểu độc đáo của những nét cọ:

- Calligraphic Brush: Tạo kiểu dáng các đường Path có một điểm nghiêng, như một bút viết chữ đẹp. Màu nét được áp dụng đều dọc theo tâm của được Path.

- Artboard Brush: Một đối tượng hoặc hình dạng (chẳng hạn như một banner quảng cáo hoặc mảng màu nước) được kéo giãn dọc theo chiều dài của một đường Path.

- Pattern Brush: Các ngói có mẫu hoa văn phù hợp với và được lập lại theo chiều dài của một đường Path. Mỗi mẫu cọ hoa văn (Pattern brush) có thể lên đến 5 ngói (Tiles), tượng trưng cho góc trong và góc ngoài, điểm đầu, điểm cuối và các cạnh của Pattern.

Kiểu dáng của nét cọ có thể được áp dụng vào một đường Path khi bạn vẽ trên Artboard bằng công cụ Paintbrush, hoặc được áp dụng riêng biệt vào bất kỳ đường Path được chọn hiện có thông qua Panel Brushes, chọn công cụ Paintbrush từ Panel Tools, và bắt đầu vẽ một đường Path trên Artboard. Để áp dụng một nét cọ vào một đường Path hiện có, chọn đối tượng trên Artboard và sau đó nhấp nét cọ mà bạn muốn trong Panel Brushes.

Pane Brushes (Window | Brushes): Như được minh họa trong hình dưới, hiển thị các nét cọ mặc định được tải vào mỗi tài liệu mới. Ngoài ra, Panel có một số nút và tùy chọn menu để hỗ trợ bạn chọn và áp dụng các nét:

- Brush Libradies Menu: Truy cập các Brush Libradies (thư viện cọ miễn phí) của Illustrator bao gồm Arrows, Artistic, Borders, Decorative, Default, và user Defined.

- Remove Brush Stroke: Nhấp ở đây để loại bỏ một nét cọ đặc biệt ra khỏi bất kỳ đối tượng hoặc nhóm đối tượng được chọn và thay thế nó bằng nét đen 1pt mặc định.

- Option of Selected Object: Nhấp để truy cập hộp thoại Stroke Option cho bất kỳ đối tượng được chọn và thay đổi nét của đối tượng đó mà không cập nhật cọ gốc. Khi hộp thoại mở, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để chỉnh sửa nét. Hộp thoại trông hơi khác phụ thuộc vào loại cọ và chứa các xác lập y như thể được sử dụng để tạo cọ.

- New Brush: Nhấp để tạo một cọ mới.

- Delete Brush: Chọn một cọ trong Panel Brushes và sau đó nhấp biểu tượng thùng rác để xóa cọ đó. Có thể bạn cũng xóa các cọ bằng việc rê và thả chúng vào thùng rác.

Sau khi áp dụng một nét cọ vào đường Path, nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với kết quả hoặc muốn khai thác Brush Libradies, hãy thoải mái thử những cọ khác cho đến khi bạn tìm thấy một thứ gì đó mà bạn thích. Mọi thứ trong Illustrator có thể được biên tập và được undo, do đó có nhiều cơ hội để khám phá.

Tạo một cọ tùy ý

Bạn có thể tạo 4 cọ tùy ý, từng loại cọ có hộp thoại Stroke Option riêng của nó với các xác lập tùy ý. Trước khi bắt đầu, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

- Đối với các cọ Scatter, art, và Pattern, bạn phải tạo ảnh cho cọ trước khi bạn tạo cọ.

- Đối với các cọ art và ptatter, ảnh cho các cọ không thể bao gồm Type (chữ). Tuy nhiên, chúng có thể bao gồm Type được chuyển đổi thành các outline.

- Đối với các cọ Pattern, bạn có thể tạo lên đến 5 ngói patters, cho góc trong và góc ngoài, điểm đầu và điểm cuối và các cạnh của Pattern. Tất cả các ngói (Tiles) được thêm vào Panel Swatches dưới dạng các Pattern trước khi tạo các cọ.

- Đối với tất cả các cọ sử dụng ảnh, ảnh không thể chứa các Gradients, blends (kiểu hòa trộn), đối tượng mesh, biểu đồ, các File được Place (import), ảnh bitmap, mask (mặt nạ), hoặc các nét cọ khác.

- Sau khi một cọ đã được thêm vào Panel Brushes, bạn có thể chỉnh sửa các xác lập cọ thông qua hộp thoại Brush Option bằng cách nhấp đôi cọ.

Khi bạn sẵn sàng tạo một cọ tùy ý, làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Để tạo cọ calligraphic hoặc cọ Pattern, nhấp nút New Brush trên Panel Brushes. Để tạo cọ art hoặc cọ scatter, chọn ảnh trước khi nhấp nút New Brush.

Bước 2: Chọn một loại cọ trong hộp thoại New Brush và nhấp OK.

Bước 3: Trong text Brush Optinons, đặt tên cho cọ mới và điều chỉnh các xác lập theo ý muốn. Nhấp OK để thêm cọ mới vào Panel Brushes.

Cọ Calligraphic tùy ý

Tạo cọ calligraphic riêng của bạn sử dụng các xác lập trong hộp thoại Calligraphic Brush Option:

- Angle: Xác lập góc xoay cọ. Nhập một số trong trường Angle hoặc rê mũi tên trong cửa sổ Preview (xem trước).

- Roundness: Xác lập độ tròn cọ, nhập một số trong trường Roundness hoặc rê một chấm đen trong cửa sổ Preview.

- Diameter: Xác lập đường kính của cọ. Nhập một số trong trường Diameter hoặc rê thanh trượt.

- Brush Vadiation Menus: Nếu muốn, chọn một biến thể cọ (như được mô tả trong phần tiếp theo) từ menu pop-up kế bên các tùy chọn Angle, Roundness và Diameter:

- Fixed: Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính cố định.

- Random: Cọ một góc, độ tròn hoặc đường kính ngẫu nhiên. Số được nhập trong trường Vadiation xác lập dãy số thay đổi +/- giữa các xác lập. Ví dụ, một cọ có đường kính 10pt tạo ra một đường kính giữa 1 và 20.

- Pressure (Stylus Uses Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bởi độ đè được đặt lên bởi một bút của bản vẽ đồ họa dựa vào giá trị được nhập, khi có thể áp dụng.

- Stylus Wheel (Stylus Users Only): Đường kính cọ được điều khiển bằng các xác lập trên bánh xe bút.

- Tilt (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn, hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng độ nghiêng của bút bảng vẽ đồ họa.

- Beading (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng độ đè và độ nghiêng được áp dụng bằng bút của bản vẽ đồ họa.

- Rotation (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng góc xoay của đầu bút bảng vẽ đồ họa.

Cọ Art tùy ý

Tạo cọ art riêng của bạn sử dụng các xác lập trong hộp thoại Artboard brush Option:

- Width: Xác lập chiều sâu của ảnh sẽ được diều chỉnh bao niêu tương ứng với đối tượng gốc.

- Proportional: Bảo đảm rằng các tỷ lệ được duy chì khi ảnh dược tăng hoặc giảm.

- Direction: Xác lập hướng của ảnh sẽ chạy vào tương ứng với đường Path. nhấp một trong các hộp mũi tên để xác lập hướng cho ảnh.

- Flip along or filp Across: Lập hướng của ảnh tương ứng với đường Path.

- Colodization option: Xem phần "các tùy chọn tô màu"

- Cọ custom tùy ý: Tạo cọ Pattern riêng của bạn sử dụng các xác lập trong hộp thoại Pattern brush potions.

- Các nút Tile: Áp dụng các Pattern khác nhau từ Panel Swatches vào các phần khác nhau cảu các đường Path, như được minh họa trong ví dụ ở hình dưới đây chọn một Tile (ngói) để xác lập Pattern từ danh sách bên dưới các Tile.

- Scale: Xác lập kích cỡ của ảnh tương ứng với đối tượng gốc.

- Spacing: Xác lập khoảng cách giữa các Tile khi được áp dụng vào một đường Path.

- Flip along hặc flip Across: Xác lập hướng của Pattern dọc theo đường Path.

- Fit: Xác lập cách Pattern được kéo giãn như thế nào để nằm vừa dọc theo đường Path. Stretch to fit điều chỉnh chiều dài của pattert để vừa với đường Path của đối tượng. Add space to fit chèn khoảng trống giữa các Tile sao cho Pattern năm vừa tương xứng dọc theo đường patth. Approximate Path điều chỉnh các Tile the đường Path gần nhất mà không thay đổi các Tile bằng các áp dụng Pattern bên trong hoặc bên ngoài đường Path để giữ đều xếp ngói.

- Colodirzation Option: Xem phần kế tiếp "các tùy chọn tô màu".

Các tùy chọn tô màu

Màu nét suất hiện trong hộp Stroke của Panel Tools vào lúc một nét được áp dụng bằng một cọ scatter, art hoặc pattert, cùng với phương pháp tô màu được xác lập trong hộp thoại brush Option quyết định nét xuất hiện như thế nào khi nó được áp dụng vào một đường Path.

Các tùy chọn sau đây y như nhau trong các cọ scatter, art và Pattern,

- None: Chọn tùy chọn để giữ lại các màu được xác dịnh trong cọ, thay vì ghi đè chúng bằng các xác lập tô màu (Colodization) hoặc chỉnh sửa chúng sử dụng màu nét hiện hành.

- Tints: Thay đổi nét cọ bằng các sắc độ của màu nét, màu đen được thay thế bằng các xác độ của màu nét các phương pháp này làm việc hiệu quả với các màu đốm.

- Tints and shades: Thay đổi nét cọ bằng sắc độ và màu sắc của màu nét, các màu đen và màu trắng trong cọ vẫn đen và trắng trong khi mọi thứ khác được chuyển đối thành kiểu hòa trộn của màu nét từ đen đến trắng. Làm việc tốt nhất với các cọ thang độ xám (Grayscale).

- Hue Shift: Sử dụng màu được xác định trong hộp key Color để chỉnh sử dụng sửa nét cọ. Để biên tập màu chính (key Color), nhấp các biểu tượng Eyedropper và sau đó chọn một màu chính mới từ vùng xem trước của hộp thoại.

Các thư viện cọ (brush libradies)

Để xem hoặc sử dụng bất kỳ cọ trong brush libradies miễn phí của Illustratror, chọn một brush Library (thư viện cọ) thông qua menu Option của Panel hoặc nhấn nút brushes libradies ở mép trái dưới cùng Panel brushes. Các Library được trong tổ chức thành một hạng mục khác nhau để hỗ trợ trong việc tìm những gì bạn cần. Các hạng mục bao gồm arows, artistic, borders, decorative, default, user defined, để truy cập bất kỳ cọ tùy ý mà bạn tự tạo.

Một khi bạn chọn Library muốn mở, blirary mở dưới dạng một Panel di động trong Workspace. Library tiếp theo được mở sau đó được thêm dưới dạng một tab vào Panel Library di động đó, để sử dụng một cọ từ bất kỳ Library cọ, nhấp cọ mong muốn trước khi chọn công cụ Paintbrush. Các cọ được sử dụng tự động thêm vào Panel brushes của tài liệu được truy cập nhanh sau này, khi bạn xem xong bất kỳ Panel brushes Library, bạn có thể đóng chúng. các Panel đóng sau đó có thể được mở lai bất cứ sử dụng lúc nào bằng việc sử dụng nút brush libradies.

6. Công cụ Blob brush

Blob brush là một công cụ mới trong CS5 thực sử đáng chú ý, khác với công cụ Paintbush thông thường tạo các đường Panel với các nét cọ được áp dụng cho chung, Blob brush tô các đối tượng dưới dạng một đường Path đóng tô đầy.

Những gì đã bắt đầu dưới dạng một hình oval phải nhanh chóng biến thành sử dụng khởi đầu một hình dạng con bị nhỏ với việc bổ xung một vài nét được áp dụng bằng cọ Blob brush

Với công cụng Blob brush, mỗi nét cọ phủ trống tạo các phần mới theo một hình dạng kết hợp hoặc phức hợp. Thực tết, nếu bạn rê cọ lên trên một đối tượng khác có các thuộc tính phải tưng tự như đối tượng đầu tiên, tất cả đối tượng sử dụng sẽ được kết hợp. Hoàn toàn, bạn có thể sử dụng bất kỳ cọ Calligpraphic với công cụ Blob brush bằng cách chọn cọ mong muốn từ Panel brushs trước khi bạn tô bằng Blob brush.

Để điều chỉnh các xác lập của công cụ bao gồm khả năng xác định kích cỡ, góc, và độ tròn của cọ, nhấp đôi biểu tượng Blob brush trong Panel Tools để mở hộp thoại Blob brush tool Option. Sau đây là tổng quan về các xác lập khác nhau.

- Keep Selected: Giữ cho các đường Path được chọn sau khi vẽ.

- Selection limits merge: Giới hạn các đường Path mới chỉ trong các đối tượng được chọn. Nếu được hủy chọn, cọ sẽ trộn đường Path của các đối tượng có các thuộc tính màu tương tự.

- Fidlity: Nhập một số pixel hoặc điều chỉnh thanh trượt để chỉnh sửa khoảng cách giữa các neo dọc theo đường Path. Số càng cao, đường Path càng nhẵn. Một số thấp hơn sẽ tạo các đường Path cong hơn với nhiều điểm hơn.

- Soothness: Nhấp một tỉ lệ phần trăm hoặc điều chỉnh sửa độ nhẵn của đường Path. Số càng cao, đường Path càng nhẵn. Một số thấp hơn sẽ làm cho các đường Path phù hợp nhiều hơn với sự di chuyền của chuột hoặc bút.

- Size: Điều khiển kích cỡ của point.

- Angle: Xác lập góc xoay của cọ. Gõ nhập một số trong trường angle hoặc rê mũi tên trong cửa sổ Preview.

- Roundness: Xác lập độ tròn cọ. Nhập một số trong trường roundness hoặc rê một chấm đen trong cửa sổ Preview.

- Brush vadiation menus: Nếu muốn, chọn một biến thể cọ từ menu popup kế bên tùy chọn size, angle, và roundness. Những xác lập này giống hệt như các xác lập của cọ Callingraphic.

Tự học llustrator CS6 Phần 2 B2

scroll-top
contact messenger contact call