Bùi Ngọc Diệp - Khóa học thiết kế đồ họa K12G81

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu bánh ngọt Bonjour Paris
Học viên: Bùi Ngọc Diệp
Lớp: K12G81
Giảng viên hướng dẫn: Lê Huy Vinh
Đồ án tốt nghiệp khóa học đồ họa chuyên nghiệp
Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu bánh ngọt Bonjour Paris
Học viên: Bùi Ngọc điệp -
Lớp: K12G81
Giảng viên hướng dẫn: Lê Huy Vinh

LOGO: 

Kích thước, vị trí và khoảng cách tương ứng giữa phần dấu hiệu đặc trưng và chữ đặc trưng phải luôn tuân thủ chặt chẽ theo quy định.

Logo gồm hai phần: Hình đặc trưng (symbol) và chữ đặc trưng (logotype).logoBIỂN BẢNG


biển hiệu

 

NAME CARD

Kích thước 90x55 mm


name card
 

PHONG BÌ THƯ

phong bì thư
 

GIẤY VIẾT THƯ

giấy viết thư
 

GIẤY KẸP FILE

kep file


THẺ NHÂN VIÊN


thẻ nhân viên
 

ĐỒNG PHỤC NHÂN VIÊN


đồng phục nhân viên
 

BỘ CỐC, ĐĨA, CHÉN


cốc đĩa


POSTER

poster


BROUCHER

broucher

 

MENU

menu
 

 

Tham khảo Đồ án của các bạn học viên khác: http://vnskills.com/do-hoa-2d.html

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call