vnskills academy

ĐÀO TẠO

Khóa học Thiết kế đồ họa truyền thông quảng cáo

Khóa học Thiết kế đồ họa truyền thông quảng cáo

Khóa học Thiết kế Đồ họa truyền thông quảng cáo là khóa học thiết kế cho chiến dịch marketing truyền thông của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp,Giúp học viên hiểu và nắm bắt các kĩ năng thiết kế tiếp nhận các ý tưởng từ bộ phận Marketing từ đó tư duy nhằm tiếp cận và giải quyết các vấn đề dựa trên các góc nhìn nghệ thuật cảm quan truyền tải các nội dung thông điệp sản phẩm  tạo lên bộ thiết kế truyền thông hoàn chỉnh, bao gồm video hình ảnh thu hút người xem tạo ấn tượng tới chiến dịch truyền thông. Học viên sẽ được học đầy đủ các kĩ năng như chỉnh sửa ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông doanh nghiệp, chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa edit video, tư duy bài bản trong nghệ thuật thiết kế.
scroll-top
contact messenger contact call