vnskills academy

ĐÀO TẠO

Khóa học thiết kế đồ họa cấp tốc

Khóa học thiết kế đồ họa cấp tốc

 Khóa học thiết kế đồ họa cấp tốc được xây dựng nhằm cung cấp cho xã hội đội ngũ chuyên viên thiết kế sử dụng hiệu quả các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, cũng như kiến thức về mỹ thuật thiết kế. Chương trình đào tạo dành cho những đối tượng muốn tham gia học nhanh và học công cụ chính hay sử dụng trong thiết kế.
scroll-top
contact messenger contact call