Đinh Thị Ngọc Thanh - Khóa đồ họa K15G31

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu ocean buffet restaurant
Học viên: Đinh Thị Ngọc Thanh
Lớp: K15G31

Giảng viên hướng dẫn: Mr Vinh 

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu ocean buffet restaurant
Học viên: Đinh Thị Ngọc Thanh
Lớp: K15G31

Giảng viên hướng dẫn: Mr Vinh  

Tham khảo Đồ án của các bạn học viên khác: http://vnskills.com/do-hoa-2d.html

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call