Đồ án 3D Maya - Phạm Đức Thịnh K13M71

Học viên: Phạm Đức Thịnh, Dương Bích Ngọc
Lớp: K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh
Chủ đề: Món quà của cha
Đồ án tốt nghiệp khóa học 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo
Học viên: Phạm Đức Thịnh, Dương Bích Ngọc - Lớp: K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh

Chủ đề: Món quà của cha

Phần mềm hỗ trợ:
- Autodesk Maya 2014
- Adobe Photoshop CS6
- Premier Pro CS6
- UVlayout Pro

Sản phẩm này được hội đồng phản biện đánh giá cao về kịch bản, âm thanh, hình ảnh chuyển động, biểu cảm của nhân vật. 

Mời các bạn xem thêm 1 số đồ án khác của học viên tốt nghiệp khóa 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo tại Vnskills Multimedia:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgh_MbzbZOvhw5YwLDNmkyFRVOi8AQss

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call