vnskills academy

ĐỒ HỌA 2D

Bùi Thu Hà - Khóa Học Thiết Đồ Họa GSM.10101

Bùi Thu Hà - Khóa Học Thiết Đồ Họa GSM.10101

Đồ án tốt nghiệp khóa học đồ họa chuyên nghiệp
Đề tài: Bộ sản phẩm nhận diện cửa hàng lưu niệm Coraline
Học viên: Bùi Thu Hà - Khóa đồ họa GSM.10101
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Minh Giang
scroll-top
contact messenger contact call