Hình ảnh Học Viện Vnskills Multimedia giao lưu với trường Đại Học Công Nghiệp

VnSkills HR là bộ phận Hỗ trợ việc làm. Nhiệm vụ của VnSkills HR sẽ giới thiệu chỗ thực tập và cơ hội việc làm cho các bạn học viên. Bằng việc tạo dựng các quan hệ với nhà tuyển dụng trong từng lĩnh vực, VnSkills HR cố gắng tìm kiếm các cơ hội thực tập, cơ hội việc làm và giới thiệu tới các bạn học viên. 
trò chơi giao lưu học viên

hội trường sinh viên

trò chơi giao lưu học viên

trao kỉ niệm chương


rung chuông vàng

rung chuông vàng

học viên hội thảo

học viên thực hành

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call