Học 3dsmax - Vẽ đồng hồ treo quả lắc

Hướng dẫn học 3dsmax đơn giản bằng cách vẽ đồng hồ quả lắc.
Vẽ mô hình đồng hồ treo tường

Yêu cầu: Thể hiện chiếc đồng hồ quả lắc đơn giản

vẽ đồng hồ quả lắc bằng 3ds max

Cách thực hiện:

1- Mặt đồng hồ

 • Cylinder 70*2*1*1*32
 • Đưa về tâm tọa độ
 • Copy thêm một cylinder nữa làm trục giữa 6*2.5*1*1*32
 • Di chuyển trụ này nhô ra khỏi bề mặt đồng hồ một chút

2- Gạch chỉ phút

 • Box 6*1*1 và di chuyển lên trên (phía trước) mặt đồng hồ
 • Gióng giữa mặt đồng hồ theo trục X (Align)
 • Dời tâm vào giữa mặt đồng hồ
 • Menu Tool/ Array
 • Total/ Rotate Z = 360/ Count = 60

3- Gạch chỉ giờ

 • Copy Box tại vị trí 12 giờ
 • Kiểm tra lại tâm tọa độ có còn chính xác không.
 • Menu Too/ Array
 • Total/ Rotate Z = 360/ Count = 12

4- Kim phút

 • Box 50*2*1
 • Gióng hàng X = 0


5- Kim giờ

 • Box 40*3*1
 • Xoay vị trí 1 giờ

6- Kim giây


 • Box 65*1*1
 • Xoay vị trí 5 giờ

7- Số trên mặt đồng hồ

 • Vẽ một đối tượng 3D tạm (cylinder,box,…) đặt tại vị trí 12 giờ
 • Canh giữa mặt đồng hồ theo trục X (X = 0)
 • Dời tâm và Array thêm bốn vị trí 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ.
 • Nhập Text các số 12, 3, 6, 9 chọn Extrude = 1
 • Gióng hàng vào giữa các đối tượng 3D tạm.
 • Xóa các đối tượng tạm.

8- Quả lắc

 •  Box 100*10*1
 • Sphere R= 20, Hemisphere = 0.5
 

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call