Học illustrator

Adobe Illustrator là gì? Yêu cầu hệ thống cài đặt Adobe illustrator CS6. Chúng ta cùng tìm hiểu về phần mềm này nhé

Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.
 học islusstrator
Adobe Illustrator có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án lớn và phức tạp.

Thành thạo Adobe Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau: Minh họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp chuyển động cho Flash.. với ưu diểm là dễ dàng thay đổi và trao đổi dữ liệu ,kích thước file nhẹ, dễ dàng tương thích với Photoshop và Coredrow và hỗ trợ in ấn rất tốt.

Yêu cầu hệ thống để cài đặt phần mềm illustrator CS6:

- Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
- Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 or Windows 8
- 1GB of RAM (3GB recommended) for 32 bit; 2GB of RAM (8GB recommended) for 64 bit
- 2GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on - removable flash storage devices)
- 1024x768 display (1280x800 recommended)
- Internet connection and registration are necessary for required software activation, membership validation, and access to online services.*


Khóa học illustrator của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn toàn bộ kiến thức về illustrator để thành thạo trong việc thiết kế sản phẩm. Xem chi tiết nội dung khóa học TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call