Hướng dẫn vẽ con quái vật bằng adobe illustrator CS6

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con quái vật chủ yếu sử dụng công cụ Pen và bảng Pathfinder trong illustrator để vẽ  nên con quái vật thật thú vị.

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con quái vật chủ yếu sử dụng công cụ Pen và bảng Pathfinder trong illustrator để vẽ  nên con quái vật thật thú vị.

>> Xem thêm: Tổng hợp TUTS Illustrator cơ bản

Bước 1:

Khởi động Adobe Illustrator và vẽ một hình chữ nhật tròn

vẽ quái vật illustrator

Sử dụng công cụ Pen vẽ các đường xúc tác như sau:

vẽ quái vật bằng illutrator

Bước 2:

Bạn dùng công cụ Pen và vẽ thêm một vài đường xúc tác

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bạn thêm đường Pen và bạn chọn Select the Round cap Option và chọn Rounded  eges

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Chuyển đổi đột quỵ này thành hình dạng bằng cách chọn các đối tượng và bạn vào Obejct/ Expand .

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bạn chọn mã màu đen như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bước 3:

Sử dụng công cụ Pen  các bạn vẽ với các hướng khác nhau như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bước 4:

Bạn vẽ tiếp các đường nét chọn các đường tiếp xúc và chọn như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Chọn tất ả các hình dạng và chọn công cụ Pathfinder chọn add  bạn sẽ được như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Vẽ một vài mắt với hình bầu dục màu đen từ công cụ Circle

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Sử dụng Rounded Rectangle Tool để vẽ miệng, tiếp dùng công cụ như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bước 5:

Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi với hình dạng như sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bước 6:

Tô màu cho các hình sau:

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

 

Kết quả sau khi làm

Vẽ con quái vật illustrator Cs6

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call