Khóa học lập trình android chuyên nghiệp

Thiết bị Android đang thống lĩnh thị trường di dộng và có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất ky nền tảng di động nào khác. Hiện nay, Android là hệ điều hành được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu, chiếm khoảng 80% smartphone

Khóa học lập trình android chuyên nghiệp

Tổng thời lượng: 105h ~ 5 tháng

1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Thiết bị Android đang thống lĩnh thị trường di dộng và có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bất ky nền tảng di động nào khác. Hiện nay, Android là hệ điều hành được sử dụng phổ biến nhất trên toàn cầu, chiếm khoảng 80% smartphone.
Lập trình Android đang trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời trong hành trình phát triển ứng dụng trên điện thoại di động với 1 tỉ người sử dụng, 1,5 triệu thiết bị mới được kích hoạt mỗi ngày…
 
Sự phát triển của thiết bị Android cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội lớn cho doanh số bán ứng dụng, thúc đẩy thị trường ứng dụng di động cho Android cũng ngày càng phát triển. Vì thế, phát triển ứng dụng cho Android cũng trở thành mục tiêu của các doanh nghiệp công nghệ, tạo ra nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn các Lập trình viên Android.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.
 
- Khóa học Lập trình android tại Vnskills Academy giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó học viên cũng được cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Object C được sử dụng trong Android. 
 
Chương trình học gồm: Lập trình Java  cơ bản, Lập trình Android cơ bản, Lập trình Android nâng cao và xây dựng các ứng dụng minh họa
 
3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 
- Học sinh đã tốt nghiệp THPT có định hướng theo đuổi lập trình phần mềm
- Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp – Cao Đẳng – Đại học
- Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp
- Tất cả đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị  di động
 
4. THU HOẠCH KHÓA HỌC
 
Trở thànhLập trình viên Android chuyên nghiệp
Phát triển các ứng dụng mobile trên Android
Chuyên viên phát triển ứng dụng di động( Mobile Application Develop)
Học viên có thể sang tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận
 
5. VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ
 
 Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học do Vnskills - Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp.

 
6 .CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 
Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo “ Lập trình Android chuyên nghiệp” tại Vnskills Academy sẽ được giới thiệu việc làm tại các công ty đối tác lớn của Vnskills

Đối tác của Vnskills Academy
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANDROID VIỆT NAM
P601 - 19 Đại Từ - Đại Kim Hà Nội  
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 
JAVA CORE (Java cơ bản)
Thời lượng: 30 h
 
Mục tiêu
 
Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
Thiết kế giao diện Java Form đơn giản
Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
Lập trình hướng đối tượng cơ bản
Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java
 
Nội dung

I. KHÓA HỌC JAVA
 ( Tổng thời lượng 57h)

Buổi 1 : Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin
Các kiểu dữ liệu truyền thống
Khai báo và sử dụng biến đơn
 
Buổi 2 : Các toán tử, biểu thức, mảng
Khai báo và sử dụng biến mảng
Các toán tử và biểu thức
Sử dụng các biểu thức điều kiện trong Java như: if, if…else, if..else…if,. switch
 
Buổi 3 : Cấu trúc lặp
Vòng lặp for
Vòng lặp while, do…while
Vòng lặp for each
Các lệnh break, continue…
 
Buổi 4 : Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
Khai báo và khởi tạo các đối tượng
Kế thừa một lớp
Hàm tạo (Constructor), con trỏ this, super
Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức
 
Buổi 5 : Lớp trừu tượng và Giao diện (Interface)
Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
Khái niệm Interface
Xây dựng và sử dụng Interface
 
Buổi 6 : Sử dụng các lớp liên quan đến Chuỗi và Các lớp tiện ích của Java và Xử lý lỗi ngoại lệ
Làm việc với lớp String, StringBuffer
Làm việc với lớp StringBuilder
Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
 
Buổi 7: Lập trình đa luồng
Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
Sử dụng Thread và Runnable
Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
 
I.   KHÓA HỌC  ANDROID CHUYÊN NGHIỆP

Buổi 1 : Giới Thiệu
Giới Thiệu  HĐH Android và Emulator
Giới Thiệu  Đặc điểm của Mobile App
Cách Cài đặt môi trường.
Tạo Ứng dụng Hello World.
Thành phần cơ bản của Android (view, layout) Cách tạo giao diện với Button, textview
 
Buổi 2 : Các thành phần giao diện cơ bản
Chu trình sống của ứng dụng Android
View – ViewGroup (các thuộc tính của các view)
Gắn giao diện với java, tạo sự kiện với button
Các thành phần giao diện cơ bản (Widget basic)
 
Buổi 3: Tạo giao diện với các thành phần Layout
Một số layout cơ bản
Tạo các giao diện gắn kết đơn giản
Tạo giao diện đa màn hình
 
Buổi 4: Tạo giao diện Nâng cao
Xây dựng giao diện nâng cao Listview, Gridview, Tabview
 
Buổi 5: Chỉnh sửa giao diện nâng cao
Sử dụng kỹ thuật customize adapter, convertView  với Listview, Gridview
 
Buổi 6: Menu và các thông báo
Xây dựng giao diện nâng cao Option menu and Context Menu
Dialog
Noitification
 
Buổi 7: Thành phần chạy ngầm
Service
Broadcast Receiver
content Provider
Preferences
 
Buổi 8: Lưu trữ dữ liệu với File
Read and Write File (cache, external, internal)
 
Buổi 9: Hệ quản trị CSDL
SQLite Database
 
Buổi 10: Các dịch vụ mạng
Dịch vụ mạng
Phương thức REST
HttpUrlConnection
 
Buổi 11: Kết nối dữ liệu với Server
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON
Kết nối Client – Server , tạo server
 
Buổi 12: Sử dụng các ứng dụng khác
Gửi nhận tin nhắn
Email
 Xử lý tương tác Touch, key
 
Buổi 13: Sử dụng đồ họa
Vẽ trên Canvas
Play Audio - Video
Tạo hiệu ứng đơn giản
 
Buổi 14: Xuất bản ứng dụng
Phiên bản của ứng dụng
Cách tạo chữ ký số
Cài đặt file .apk lên một thiết bị vật lý
Google play
 
Buổi 15: Làm việc với Frament, Rotation
Làm việc với Frament
Làm việc với Rotation
 
Buổi 16: Sử dụng ActionBar
ActionBar
Cách thiết kế giao diện
 
Buổi 17: Thư viện nguồn mở
Thư viện nguồn mở
Multithread
 
Buổi 18: Làm việc với các cảm biến
Cảm biến chuyển động
Cảm biến môi trường
Cảm biến vị trí
 
Kiểm tra cuối khóa
 
ĐỒ ÁN THỰC TẾ
Thời lượng ( 12h~4buổi)

 
Mục tiêu
 
Học viên xây dựng và hoàn thiện một dự án phần mềm Android làm theo nhóm, có giáo viên hướng dẫn. Việc này giúp học sinh có được kỹ năng thực tế, nắm được qui trình xây dựng phần mềm trên Android và triển khai trên chợ ứng dụng của Google Play Store.
 
Đề tài do học viên đề xuất và tham khảo ý kiến của giáo viên, học viên vừa học vừa thiết kế phần mềm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
SẢN PHẨM THIẾT KẾ MỚI NHẤT CỦA HỌC VIÊN
 
A. THÔNG TIN ĐÀO TẠO
 
Ngày học: 
 
Thứ 2 – Thứ 6, Thứ 3 – Thứ 5, Thứ 4 – Thứ 7 : 18h – 21h
 
Sáng thứ 7 – CN: 8h30 – 11h30
 
Chiều thứ 7 – CN: 14h – 17h

Lịch khai giảng: TẠI ĐÂY

Địa điểm: Phòng 1706 – Toà nhà A1 – 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, HNHỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

       Bạn là sinh viên, bạn đã đi làm hay bạn đang muốn chuyển nghề thiết kế, chỉ cần bạn yêu thích, tại sao không? hãy đến Vnskills để trải nghiệm những khóa học phù hợp nhất với ngành nghề bạn chọn. Đăng ký ngay trong tháng này các bạn sẽ có cơ hội được hưởng ưu đãi lên tới 50% học phí - Chương trình ưu đãi học phí lớn nhất trong năm tại Vnskills Academy.


 

Học phí khóa học Lập trình Android chuyên nghiệp

KHÓA HỌC
CHÍNH SÁCH  
 
ĐĂNG KÝ 

Khóa học lập trình Android chuyên nghiệp

- Giảm thêm 200,000 VNĐ khi đăng ký nhóm 2 người
- Giảm thêm 500,000 VNĐ khi đăng ký nhóm 3 người.


Liên hệ
 

Lưu ý: Học viên có thể đăng ký trước để được hưởng khuyến mãi rồi bảo lưu đến khi có thể đi học được.

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
 

 

  Cách 1: Đăng ký qua địa chỉ: http://vnskills.com/dang-ky-hoc.html.
               Nhấp chọn chuyên ngành : "LẬP TRÌNH ANDROID CHUYÊN NGHIỆP"


   Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh VnSkills: P1706-Tầng 17- Tòa nhà A1, 229 Phố Vọng, HBT, HN

   Cách 3: Gọi điện thoại trực tiếp tới  Hotline: 0983 637 549 ( Chuyên viên tư vấn lập trình Android)


 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 Học viện Công nghệ truyền thông VnSkills
 VNSKILLS ACADEMY - VIỆN CNTT - ĐHQGHN
 Website: http://vnskills.com
 Face: http://facebook.com/vnskills229
 Địa chỉ: P1706 - Tầng 17, Tòa nhà A1, 229 Phố Vọng, HBT, HN
 ĐT: 043.628.4956 ( 11 ) -  Hotline: 0983 637 549 / 0936 430 268
 Email : info@vnskills.com -  Skype: tuvan.vnskills1

 


 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
 Người nhận:  Nguyễn Thị Huyền
 Số TK: 0021000304345
 Chi nhánh: Vietcombank Hà Nội


  2. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank
 CTK: Nguyễn Thị Huyền
 Số TK: 19021765300019
 Chi nhánh: Thăng Long. TP. Hà Nội


đăng ký

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call