vnskills academy

Lịch khai giảng khóa học

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22TT1101
Ngày khai giảng
09/11/2022
Thời gian học
Thứ 2,4,6 (09h00 - 11h30)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K22QC1102
Ngày khai giảng
25/11/2022
Thời gian học
Thứ 2,4,6 ( 18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K22G1103
Ngày khai giảng
04/11/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30 - 21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G1004
Ngày khai giảng
06/11/2022
Thời gian học
Thứ 7 - CN (14h30-17h00)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22G1105
Ngày khai giảng
09/11/2022
Thời gian học
T2- T4-T6 (9h00-11h30)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K22G1107
Ngày khai giảng
25/11/2022
Thời gian học
Thứ 2,4,6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Mã lớp
K22G11108
Ngày khai giảng
15/11/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 1 chỗ
Mã lớp
K22CT1109
Ngày khai giảng
04/11/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
còn chỗ
Mã lớp
K22G1110
Ngày khai giảng
15/11/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Mã lớp
K22G1111
Ngày khai giảng
28/11/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 4 chỗ
Mã lớp
K22CT1112
Ngày khai giảng
15/11/2022
Thời gian học
T3-T5 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS2: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn 2 chỗ
KHÓA HỌC WEB
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K21W902
Ngày khai giảng
12/09/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22UX901
Ngày khai giảng
12/09/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22HC901
Ngày khai giảng
26/09/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22CAD913
Ngày khai giảng
23/09/2022
Thời gian học
T4-T6 (18h30-21h)
Địa điểm học
CS: Cầu Giấy
Ghi chú
Còn chỗ
Mã lớp
K22AR913
Ngày khai giảng
13/09/2022
Thời gian học
T3,5 (18h30 - 21h)
Địa điểm học
CS1:Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K22MAX912
Ngày khai giảng
23/09/2022
Thời gian học
T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: 229 Phố Vọng
Ghi chú
Còn 3 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K21CAD901
Ngày khai giảng
26/08/2022
Thời gian học
T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS: Phố Vọng
Ghi chú
Còn chỗ
NHIẾP ẢNH - BIÊN TẬP FIM
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Tên lớp học
Mã lớp
K22NA11102
Ngày khai giảng
27/11/2022
Thời gian học
T7-CN (9h00-11h30)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn 2 chỗ
Tên lớp học
Mã lớp
K17NA11101
Ngày khai giảng
05/11/2022
Thời gian học
Thứ 7-CN (14h00-17h00)
Địa điểm học
Ghi chú
Còn chỗ
THIẾT KẾ QUẢNG CÁO - HOẠT HÌNH
Mã lớp
Ngày khai giảng
Thời gian học
Địa điểm học
Ghi chú
Mã lớp
K22M3D11101
Ngày khai giảng
07/11/2022
Thời gian học
T2-T4-T6 (18h30-21h00)
Địa điểm học
CS1: Phố Vọng
Ghi chú
Còn 2 chỗ
scroll-top
contact messenger contact call