Một số hình ảnh bảo vệ tốt nghiệp của lớp

Sau khi hoàn thành các môn thi, các bài tập môn hoặc dự án nhỏ cho từng nội dung học, học viên sẽ phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Học viên sẽ được giao làm đồ án tốt nghiệp và thực hành kỹ năng bảo vệ đồ án thông qua các buổi hướng dẫn làm đồ án và lễ bảo vệ tốt nghiệp
khung cảnh sau trường học

Khung cảnh sau trường học

học viên chuẩn bị bài bảo vệ

Học viên chuẩn bị bài bảo vệ


học viên bảo vệ đồ án

 

học viên bảo vệ đồ án

Học viên bảo vệ đồ án


thầy giáo chấm bảo vệ

Hội đồng phản biện

tổng kết cuối khóa

Tổng kế cuối khóa

chứng chỉ tốt nghiệp

Chứng chỉ tốt nghiệp học viện Vnskills

tốt nghiệp

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call