Nguyễn Thị Phi Yến - Khóa thiết kế đồ họa K15G31

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu Yến sào phi yến
Học viên: Nguyễn Phi Yến
Lớp: K15G31
Giảng viên hướng dẫn: Mr Vinh

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu Yến sào phi yến
Học viên: Nguyễn Phi Yến
Lớp: K15G31
Giảng viên hướng dẫn: Mr Vinh

 

Tham khảo Đồ án của các bạn học viên khác: http://vnskills.com/do-hoa-2d.html

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call