Vẽ logo NXBGD bằng illustrator

Video hướng dẫn vẽ logo NXBGD bằng những lệnh cơ bản nhất của illustrator như: gióng hàng, nhân bản, lật, thu đồng tâm, cắt hàn...

Video hướng dẫn vẽ logo NXBGD bằng những lệnh cơ bản nhất của illustrator như: gióng hàng, nhân bản, lật, thu đồng tâm, cắt hàn...


Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call