Vẽ logo NXBGD bằng illustrator

Video hướng dẫn vẽ logo NXBGD bằng những lệnh cơ bản nhất của illustrator như: gióng hàng, nhân bản, lật, thu đồng tâm, cắt hàn...
scroll-top
contact messenger contact call