vnskills academy

ĐỒ ÁN

Bộ nhận diện công ty phần mềm Việt - Đồ án Phạm Văn Lăng K12G81

Bộ nhận diện công ty phần mềm Việt - Đồ án Phạm Văn Lăng K12G81

Đồ án tốt nghiệp khóa học thiết kế đồ họa học viên Phạm Văn Lăng - Lớp K12G81
Đề tài : Bộ nhận diện công ty phần mềm Việt
GVHD: LÊ HUY VINH
Bùi Thu Hà - Khóa Học Thiết Đồ Họa GSM.10101

Bùi Thu Hà - Khóa Học Thiết Đồ Họa GSM.10101

Đồ án tốt nghiệp khóa học đồ họa chuyên nghiệp
Đề tài: Bộ sản phẩm nhận diện cửa hàng lưu niệm Coraline
Học viên: Bùi Thu Hà - Khóa đồ họa GSM.10101
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Minh Giang
scroll-top
contact messenger contact call