Hướng dẫn học Adobe Photoshop Bài 7: Tạo chữ trong photoshop

Để nâng cao kỹ năng học Photoshop thì những bí quyết dưới đây chắc chắn sẽ giúp các bạn rất nhiều và nếu các bạn áp dụng nó một cách đúng đắn thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao cho các bạn.

1. Sử dụng công cụ tạo chữ
 
a. Tạo chữ trên một lớp mới
 
+ Bấm chọn côngcụ 2.7.1 (Type tool - chữ ngang) hoặc 2.7.3 (Vertical type tool - chữ dọc)
 
+ Bấm chuột vào ảnh (Vị trịbất kỳ) xuất hiện hộp thoại Type tool
 
- Font          Chọn Font và kiểu chữ
 
- Size           Kích cỡ chữ
 
- Kerning    Độ kéo đến chữ
 
- Leading
 
- Color        Chọn màu chữ
 
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OK
 
* Thao tác hiệu chỉnh
 
+ Dịch chuyển chữ: Bấm chọn côngcụ 2.1 (Move tool) -> bấm kéo chuột để Dịch chuyển chữ
 
+ Thay đổi lại nội dung và thuộc tính chữ: Hiện hộp thoại Layer ->Nháy kép chuột vào tên của lớp chữ cần sửa (hiện hộp thoại Type tool - hiệu chỉnh lại cho phù hợp -> OK)
 
b. Tạo biên chọn dạng chữ trênlớp ảnh hiện hành
 
+ Chuyển đèn lớp ảnh cần tạo biên chữ
 
+ Chọn côngcụ 2.7.2 (Type mask tool - biên chữ ngang) hoặc 2.7.4 (Vertical type mask tool - biên chữ dọc)
 
+ Bấm chuột vào ảnh (Vị trịgõ chữ) xuất hiện hộp thoại Type tool
 
- Font          Chọn Font và kiểu chữ
 
- Size           Kích cỡ chữ
 
- Kerning    Độ kéo dến chữ
 
- Leading    Dịch chuyển so với Base line
 
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OK (thu
được 1 biên chọn chữ tương ứng trên lớp hiện hành)
 
* Thao tác hiệu chỉnh
 
- Dịch chuyển biên chọn chữ: Lựa công cụ chọn vùng ảnh, bấm kéo chuột vào biên chữ để chuyển đèn Vị trí mới
 
- Phóng to, thu nhỏ biên chọn chữ: Chọn Select->Transform Selection -> bấm kéo chuột tạo các góc để phóng to, thu nhỏ và xoay cho phù hợp
 
Chú ý: Các thao tác làm việc với biên chọn chữ hoàn toàn giống như là việc với các vùng chọn thông thường khác
 
2/ Các hiệu ứng đặc biệt  đối  với chữ
 
a. Chữ tạo trực tiếp trên lớp mới
 
* Tạo chữ bóng bằng tay
 
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Côngcụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
 
+ Copy lớp chữ vừa tạo thành một lớp mới (Phần học của bài 4)
 
+ Thay đổi màu  sắc và Vị trí của cả hai lớp chữ vừa tạo để nhận được kết quả bóng đổ
 
Chú ý: Có thể dựng phương pháp hiệu chỉnh (Kéo xô, xoay, lật lớp chữ dưới) để tạo các hiệu ứng khác
 
* Tạo hiệu ứng bằng công cụ có sẵn
 
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Côngcụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
 
+ Chọn Layer -> Effects (cho các lựa chọn sau)
 
- Drop Shadows    Hiệu ứng bóng đổ
 
-> Mode      Phương thức kết hợp bóng và chữ
 
-> Opacity   áp lực sáng tối của bóng
 
-> Angle      Góc chiếu sáng
 
-> Distance Khoảng cách của bóng đối với chữ
 
-> Blur        Độ nhòe của bóng
 
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
 
- Inner Shadows   Hiệu ứng sáng miềntrong (dạng chữ nổi)
 
-> Mode      Phương thức kết hợp bóng và chữ
 
-> Opacity   áp lực sáng tối của bóng
 
-> Angle      Góc chiếu sáng
 
-> Distance Khoảng cách của bóng đối với chữ
 
-> Blur        Độ nhòe của bóng
 
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
 
- Outer Glow         Hiệu ứng viền ngoài
 
-> Mode      Phương thức kết hợp bong và chữ
 
-> Opacity   áp lực sáng tối của bóng
 
-> Blur        Độ nhòe của bóng
 
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
 
- Inner Glow         Hiệu ứng viền trong
 
-> Mode      Phương thức kết hợp bóng và chữ
 
-> Opacity   áp lực sáng tối của bóng
 
-> Blur        Độ nhòe của bóng
 
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
 
-> Lựa chọn  Center (hướng  vào tâm) hoặc  Edge (áp  dụng ngoài viền)
 
- Bevel And Emboss       Nổi viền bao quanh hoặc chữ nổi
 
-> Highlight           Sắc độ của miền sáng
 
. Mode                   Phương thức kết hợp
 
. Opacity                áp lực của miền sáng
 
-> Shadows            Sắc độ của miền tối
 
. Mode                   Phương thức kết hợp
 
. Opacity                áp lực của miền tối
 
-> Style                   Lựa chọn kiểu hiệu ứng
 
. Outer Bevel         Nổi toả đều ra ngoài
 
. Inner Bevel         Nổi tròn cuấn vào trong
 
. Emboss               Nổi đều vào  trong và ra ngoài
 
. Pillow Emboss    Kết hợp nổi và chìm chữ trong ảnh
 
-> Angle                Góc chiếu sáng
 
-> Depth                 Sắc độ của hiệu ứng
 
-> Blur                    Độ nhòe của hiệu ứng
 
-> Up (hướng xuống dưới) - Down (hướng lên trên)
 
Chú ý: Khi chọn một trong số các hiệu ứng trên,  tại  hộp thoại tương ứng phải bấm chọn Apply để chấp nhận kết quả của hiệu ứng
 
b. Sử dụngbiên chữ tạo hiệu ứng (chữ chìm trong ảnh)
 
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng
 
+ Tạo biên chữ theo chiếu ngang (C.cụ 2.7.2) hoặc dọc (C.cụ 2.7.4)
 
+ Lưu biên chữ vào máy với tên đại diện bất kỳ (áp dụngbài 2)
 
+ Xoá vùng ảnh nằm trong biên chọn chữ (Ctrl + X)
 
+ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu trước đã (áp dụng bài 2)
 
+ Chọn Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) và nhập vào giá trị độ mịn ảnh từ 3->5 (áp dụngbài 2)
 
+ Dựng  công cụ tô màu (áp  dụngbài 1) và lựa chọn màu tô sao cho đối nghịch với màu của ảnh trên lớp hiện hành để tạo hiệu ứng sáng ngoài biên chọn, Gõ Ctrl + V (dán ảnh đã xoá trước đã - Tạo ra một lớp  mới)  ->Gõ Ctrl + D (xoá biên chọn) -> Dựng côngcụ 2.1 để Dịch chuyển lớp ảnh chữ vừa dán (thu được hiệu ứng chữ chình trong ảnh)

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call