Hướng dẫn học Adobe Photoshop cơ bản Bài 3

Khóa học Photoshop cơ bản tại Học viện Vnskills sẽ chia sẻ với các bạn yêu thích đồ họa bí quyết nâng cao kỹ năng học Photoshop hiệu quả nhất nhằm giúp các bạn có thể rút ngắn con đường trở thành một designer chuyên nghiệp.

Khóa học Photoshop cơ bản tại Học viện Vnskills sẽ chia sẻ với các bạn yêu thích đồ họa bí quyết nâng cao kỹ năng học Photoshop hiệu quả nhất nhằm giúp các bạn có thể rút ngắn con đường trở thành một designer chuyên nghiệp.

Bài 3: Đổ màu cho ảnh
1. Chuyển đổi chế độ màu

 
* Mỗi ảnh thường được tổng hợp  bởi một chế độ màu riêng  tuỳ theo yêu cầu và khả năng thực tế. Với  PhotoShop ta có thể chuyển  đổi chế độ màu tuỳ theo yêu cầu riêng của ảnh tương ứng.
 
+ Mở File ảnh cần hiệu chỉnh
 
+ Chọn Image->Mode cho các chế độ tổng hợp màu như sau:
 
- Bitmap ảnh màu chuẩn của Windows
 
- GrayScale ảnh đen trăng (khả năng chuyển sang dạng màu hết sức phức tạp)
 
- Indexed Color ảnh dạng kết hợp màu
 
- RGB Color chế độ ảnh tổng hợp 3 màu chuẩn RGB
 
- CMYK Color chế độ ảnh tổng hợp 4 màu chuẩn (máy Mac)
 
- Lab Color ảnh theo phương thức chụp
 
- Multi Channel ảnh đa kênh màu
 
2. Đổ màu vào vùng ảnh chọn
 

+ Lựa chọn vùng ảnh cần hiệu chỉnh
 
+ Tạo độ mịn cho vùng  ảnh chọn (Select->Feather và nhập độ mịn viền ảnh)
 
+ Chọn Image ->Adjust cho các phương thức đổ màu  như sau:
 
a/ Levels (Ctrl + L): Phương thức đảo theo lớp màu
 

- Channel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
 
- Input Level: Giá trị tổng hợp màu vào
 
- Output Level: Giá trị tổng hợp màu ra
 
(Lựa chọn Preview để xem kết quả trực tiếp)
 
b/ Auto Levels (Ctrl + Shift + L): Trả lại màu tổng hợp theo mặc định của chương trình.
 
c/ Curves (Ctrl + M): Phương thức đảo theo đồ thế màu
 
- Channel: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
 
- Bấm kéo chuột vào đường trên đồ  thị  để tăng cường hoặc giảm bớt màu tương ứng
 
- Auto: Trả lại màu tổng hợp theo phương thức mặc định của chương trình
 
d/ Color Balance (Ctrl + B) : Phương thức cân bằng màu
 
* Mỗi màu trên thực đều có tối thiểu một màu đối ngược. Do vậy trong khi hiệu chỉnh màu sắc của ảnh ta có thể vận dụng điều kiện  trên để  tăng hoặc giảm cường độ của một màu.
 
- Color Levels: Giátrị đối nghịch  của mỗi bộ màu (-100 -> 100)
 
Cyan            <=>    Red
Magenta       <=>   Green
Yellow         <=>    Blue
- Tone Balance: Lựa chọn áp lực sáng tối của hiệu chỉnh
 
Shadows      
 <=>     Tối
Midtones       <=>    Trung bình
HighLights    <=>     Sáng
 
e/ Brightness/ Contrast: Hiệu chỉnh độ sáng tối của ảnh
 
- Brightness: Tăng hoặc giảm độ sáng
 
- Contrast: Tăng hoặc giảm độ sắc
 
f/ Hue/ Saturation (Ctrl + U) Hiệu chỉnh độ sắc của màu
 
- Saturetion: Hiệu chỉnh sắc độ màu
 
- Lightness: Hiệu chỉnh độ sáng của màu
 
g/ Desaturate (Ctrl + Shift + U)
Làm giảm bớt sắc độ của màu h/ Replace Color Phương pháp tăng cường thêm màu
- Bấm chuột vào vùng trên ảnh cần hiệu chỉnh màu
 
- Fuzziness: Mở rộng hoặc thu hẹp vùng hiệu chỉnh
 
- Transform: Bấm kéo chuột vào các nút (tam giác)
 
i/ Selective Color:  Lựa chọn màu cần hiệu chỉnh (Chỉ các màu có trên ảnh mới có hiệu ứng khi chỉnh)
 
- Color: Lựa chọn kênh màu cần hiệu chỉnh
 
- Nhập giátrị của từng màu kết hợp cho phù hợp với yêu cầu k/ Channel Mixer Phương pháp tổng hợp kênh màu
- Output Channel: Chọn kênh màu ra
 
- Source Channels: Thay đổi các giá trị của màu nguồn để tạo hiệu ứng màu

- Constant: Hiệu  chỉnh hằng số màu (có ảnh hưởng đèn  màu của ảnh)
 
m/ Invert (Ctrl + I):  Chuyển sang dạng ảnh âm bản

n/ Variations:  Hiệu chỉnh màu bằng phương pháp tổng hợp

 
- Original: ảnh gốc
 
- Current Pick: ảnh đang hiệu chỉnh
 
- More: Tăng cường màu
 
- Lighter: Tăng sáng
 
- Darker: Tăng tối
 
(Fine <=> Coarse áp  lực của mỗi lần hiệu chỉnh màu hoặc độ sáng tối)

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call