Hướng dẫn học Photoshop Bài 5: Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh

Hiện nay Học viện Vnskills mang đến cho các đối tượng có niềm đam mê trong lĩnh vực hội họa  khóa học Photoshop uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Với khóa học Photoshop chất lượng tại Vnskills các bạn sẽ được giảng viên là người có nhiều năm giảng dạy và hoạt động trong ngành đồ họa. Các bạn sẽ được chia sẻ những kiến thức cũng như các kỹ năng để sáng tạo tạo nên các tác phẩm đồ họa ấn tượng mà chỉ có tại Vnskills các bạn mới được học. Với khóa học Photoshop cơ bản chất lượng và uy tín các bạn có thể rút ngắn con đường trở thành một chuyên gia thiết kế của mình.

1. Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn hoặc lớp hiện hành
 
+ Bấm chọn lớp ảnh hoặc vùng ảnh trênlớp cần hiệu chỉnh
 
+ Chọn Edit ->Transform sẽ cho các lựa chọn hiệu chỉnh sau:
 
- Scale                   Phóng to, thu nhỏ ảnh chọn
 
- Rotate                 Xoay vùng ảnh chọn
 
- Skew                   Kéo xô ảnh
 
- Distort                 Bếp méo ảnh
 
- Perspective         Bếp méo ảnh đối xứng
 
(Sau khi chọn một trong số các  chức năng  trên,  bấm kéo chuột tại các điểm góc ảnh để hiệu chỉnh cho phù hợp)
 
- Numeric             Hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh bằng giá trị thực
(nhập vào giá trị phóng to, thu nhỏ hoặc góc xoay ảnh)
 
- Rotate 1800         Xoay ảnh chọn 1800
 
- Rotate 900 CW    Xoay ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
 
- Rotate 900 CCW Xoay ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
 
- Flip Horizontal  Lật ảnh theo chiều ngang
 
- Flip Vertical       Lật ảnh theo chiều dọc
 
Chú ý: Có thể thực hiện phóng to, thu nhỏ hoặc xoay ảnh bằng cách gõ tắt Ctrl + T (Xoay hoặc phóng to, thu nhỏ)
 
2/ Hiệu chỉnh toàn ảnh
 
+ Chọn Image ->Rotate Canvas cho các lựa chọn:
 
- 1800                     Xoay toàn ảnh 1800
 
- 900 CW                Xoay toàn ảnh 900 ngược chiều kim đồng hồ
 
- 900 CCW             Xoay toàn ảnh 900 xuôi chiều kim đồng hồ
 
- Flip Horizontal  Lật toàn ảnh theo chiều ngang
 
- Arbitrary             Nhập giátrị hiệu chỉnh bằng số thực
 
- Flip Vertical       Lật toàn ảnh theo chiều dọc
 
Chú ý: Thao tác trên sẽ hiệu chỉnh toàn bộ các lớp có trong ảnh hiện hành
 
3/ Thay đổi kích cỡ thực của ảnh trước khi in
 
 Thực hiện in toàn ảnh
 
+ Mở ảnh cần In
 
+ Chọn Image->Image side (hiện hộp thoại)
 
- Pixel Dimension: Khoảng cách thực của ảnh theo Width và Height
 
- Print side: Kích cỡ thực của ảnh (người sử dụng được phép thay đổi)
 
- Resolution: Độ phân giải của ảnh
 
Chú ý: Khi thay đổi kích cỡ của ảnh trong hộp Print side
 
- Theo đỳng tỷ lệ: Lựa chọn Constrain Propotions
 
- Kích cỡ tự do: Huỷ bỏ lựa chọn Constrain Propotions b. Chia ảnh thành nhiều phần nhỏ
+ Mở ảnh gốc
 
+ Chọn Image->Canvas Side (hiện hộp thoại)
 
- Anchor: Bấm chọn góc cạnh cần lấy (thể hiện bằng hộp phân chia)
 
- Width: Nhập chiều rộng của khung
 
- Height: Nhập chiều cao của khung
 
Bấm chọn OK (thu được một ảnh mới có kích thước lựa chọn và vị trí ứng với xác định trong Anchor)

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call