Lựa chọn công nghệ nào để thiết kế website

Hiện nay có rất nhiều công nghệ được sử dụng để phát triển website (PHP, ASP, ASP.NET, JSP...) Vậy bạn phải lựa chọn công nghệ nào ? Bài viết sau đây sẽ đưa ra những nhận định đơn giản giúp bạn chọn được giải pháp tốt nhất cho mình. Các so sánh này dự trên các thông số cơ bản như: tính kinh tế, khả năng ứng dụng, mức độ bào mật, môi trường hỗ trợ và tốc độ xử lý ...

Lựa chọn công nghệ nào để thiết kế website: Hiện nay có rất nhiều công nghệ được sử dụng để phát triển website (PHP, ASP, ASP.NET, JSP...) Vậy bạn phải lựa chọn công nghệ nào ? Bài viết sau đây sẽ đưa ra những nhận định đơn giản giúp bạn chọn được giải pháp tốt nhất cho mình. Các so sánh này dự trên các thông số cơ bản như: tính kinh tế, khả năng ứng dụng, mức độ bào mật, môi trường hỗ trợ và tốc độ xử lý ...

So sánh các công nghệ xây dựng website 

PHP ASP.NET ASP JSP/ java
- Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao - Tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả cao -Tốc độ xử lý rất chậm - Hơi chậm
- Chi phí giá thành thấp (ngôn ngữ free không tốn chi phí mua bản quyền) - Chi phí giá thành cao (do một phần phải mua bản quền) - Chi phí giá thành trung bình (do một phần phải mua bản quền) - Chi phí giá thành cao
- Thời gian code và triển nhanh, đơn giản - Thời gian code và triển khai hơi phức tạp, chậm hơn PHP - Thời gian code và triển khai trung bình - Thời gian code và triển khai hơi phức tạp, chậm hơn PHP
- Số lượng nhà cung cấp hosting nhiều, dễ lựa chọn -Số lượng nhà cung cấp hosting không nhiều, vì vậy khó cho việc lựa chọn -Số lượng nhà cung cấp hosting không nhiều, vì vậy khó cho việc lựa chọn - Số lượng nhà cung cấp hosting ít, khó tìm
- Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng chọn lựa một trang web phù hợp tốt hơn - Số nhà cung cấp website nhiều, khả năng chọn lựa một trang web phù hợp tốt hơn - Số nhà cung cấp website ít - Số nhà cung cấp website ít, khả năng chọn lựa để xây dựng 1trang web phù hợp rất khó
- Khả năng mở rộng và phát triển dễ dàng và nhanh chóng - Mở rộng và phát triển website dẽ dàng - Khả năng mở rộng và phát triển website khó khăn - Khả năng mở rộng và phát triển website khó khăn
- Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng. - Các công cụ và công nghệ hỗ trợ phong phú, đa dạng. Phát triển web trên nền web 2.0. Sử dụng công nghệ Ajax làm cho quá trình duyệt web nhanh chóng và thân thiện hơn đối với người dùng. - Công cụ và công nghệ hỗ trợ ít, khó tìm. - Công cụ và công nghệ hỗ trợ ít, khó tìm. 
 
+ Với nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các ứng dụng web trên nhiều công nghệ khác nhau chúng tôi có thể đưa ra kết luận sau:
- Đối với đa số website nên chọn ngôn ngữ phát triển web PHP/MySQL vì giá thành tương đối, tốc độ xử lý nhanh, dễ lựa chọn nhà cung cấp.
- Một số website cung cấp dịch vụ mang tầm quang trọng mức tối đa nên sử dụng ngôn ngữ ASP.NET/MS SQL .

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call