Thao tác với cọ Brush trong Adobe Illustrator CS6

Cọ vẽ Brush cho phép vẽ tạo các đối tượng bằng cách hình ảnh có sẵn tùy từng trường hợp cụ thể. Để thao tác với tất cả dạng cọ cần hiển thị Palette Brush (Window > Brushes (F5)), chọn kiểu cọ sau đó nhấn rê chuột để vẽ tạo đối tượng

 

Khái niệm:
Cọ vẽ Brush cho phép vẽ tạo các đối tượng bằng cách hình ảnh có sẵn tùy từng trường hợp cụ thể. Để thao tác với tất cả dạng cọ cần hiển thị Palette Brush (Window > Brushes (F5)), chọn kiểu cọ sau đó nhấn rê chuột để vẽ tạo đối tượng.

Các dạng cọ
Chương trình cung cấp bốn dạng cọ chính:

AI_068
– Calligraphic Brush: tạo ra những nét tự nhiên (giống như khi viết chữ đẹp) bằng cách mô phỏng độ nghiêng của đầu viết.
– Scatter Brush: tạo ra những nét vẽ bằng cách phân bổ các đối tượng dọc theo đường đi của path.
– Art Brush: tạo ra những nét vẽ bằng cách kéo dãn đều 1 đối tượng dọc theo chiều dài của path.
– Pattern Brush: lặp lại những mẫu hoa văn dọc theo đường đi của path.
– Bristle Brush: đầu lông cọ tự nhiên.

Tạo dạng cọ mới:
Thực hiện các thao tác sau:
– Trong Palette Brush bấm chọn chức năng New Brush hoặc chọn lệnh New Brush trong menu con của Palette.
– Chọn dạng cọ cần tạo mới trong hộp thoại New Brush.
– Xác lập các thuộc tính cho cọ mới trong hộp thoại xuất hiện tiếp theo.

Các công cụ vẽ:
Sử dụng các công cụ sau:
Công cụ Paintbrush Tool: cho phép vẽ tạo đối tượng bằng các nét cọ được chọn trong Brush Palette.
– Pencil Tool (N): AI_071 cho phép vẽ các nét phác thảo tự do tương tự nét phác thảo bằng bút chì.Công cụ cũng có thể dùng để vẽ và sửa chữa các đường vẽ tự do (freehand lines), hoặc nối theo các đường cong sẵn có.
– Smooth Tool: AI_072 loại bỏ những điểm neo “dư” để làm trơn đường cong mà vẫn giữ được dáng vẻ chung của đường cong.
– Path Eraser Tool: AI_073 xóa đường path.
– Eraser Tool: AI_074 dùng để xóa đường cong và các điểm neo.
– Scissors Tool (C): AI_075 dùng để cắt đối tượng tại 1 điểm neo sẵn có hoặc tại 1 vị trí bất kỳ trên đường cong.
– Knife Tool: AI_076 dùng để cắt đối tượng kín thành nhiều mảnh.

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call