Thao tác với pentool trong illustrator

Là một trong những công cụ khó học nhất trong Illustrator. Nó thường mất cả tuần để học và những người mới bắt đầu luôn kết thúc trong sự thất vọng trong lúc tìm hiểu cách sử dụng công cụ này

 

Là một trong những công cụ khó học nhất trong Illustrator. Nó thường mất cả tuần để học và những người mới bắt đầu luôn kết thúc trong sự thất vọng trong lúc tìm hiểu cách sử dụng công cụ này. Nhưng đừng bỏ cuộc, luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ sớm có khả năng vẽ được bất cứ hình dạng nào mình muốn.

http://3.bp.blogspot.com/-4Lru0rUbhOY/VhsaUc-EX9I/AAAAAAAAB40/mBXBrYflVqU/s1600/pentool_dezineware.png


Vẽ những đường line thẳng

Chọn Pentool , click một lần để tạo ra một điểm neo đầu tiên. Di chuyển chuột đến vị trí tiếp theo, click tiếp để tạo ra điểm thứ hai. 2 điểm neo sẽ kết nối với nhau. Tiếp tục làm vậy để tạo ra hình W như minh họa phía dưới. Để vẽ một đường line mới, click vào Selection Tool (biểu tượng mũi tên đen) sau đó click lại lên Pentool một lần nữa.

http://3.bp.blogspot.com/-rP_RMLE_tZE/VhsaUdmepJI/AAAAAAAAB4w/iJz5Nb75hVI/s320/pen-straight-lines.gif


Khép kín một đường Path

Để khép kín một đường Path, click về điểm bắt đầu.Vẽ một đường Line cong

Click và rê, đưa ra các cần điều khiển để tạo ra một điểm neo mềm.

http://3.bp.blogspot.com/-nbSFi23139w/VhsaTpjM7EI/AAAAAAAAB4k/vsETOjDCdgQ/s1600/pen-curve.gif


Thay đổi hướng của đường Path

Click và rê để tạo ra một điểm neo mềm. Trong khi chưa nhả chuột, nhấn giữ phím Atl/Option và rê cần điều khiển để thay đổi hướng của đường Path.

http://1.bp.blogspot.com/-_cw5s7Cr3dQ/VhsaUOM_2aI/AAAAAAAAB4s/BvktmS-gM_Y/s1600/pen-curve2.gif


Vẽ một đường vòng tròn

Click và rê để tạo ra một điểm neo mềm. Tiếp tục thêm các điểm và click quay về điểm bắt đầu để khép kín đường Path.

http://1.bp.blogspot.com/-IaXmSmNpTZA/VhsaTmsXagI/AAAAAAAAB4g/ZPEDIRgZdJ8/s1600/pen-circle.gif


Thêm điểm neo

Với Pen Tool đang được chọn, di chuyển đến đường Path chỗ bạn muốn thêm một điểm neo mới. Một biểu tượng dấu cộng (+) hiện lên cạnh cây bút, click lên đường Path để tạo một điểm mới.

add-anchor-point


Xóa điểm neo

Để bỏ điểm neo, di chuyển Pen Tool đến gần một điểm neo. Một biểu tượng dấu trừ (-) xuất hiện cạnh cây bút. Click lên điểm neo đó để bỏ nó đi.

delete-anchor-point


Chuyển đổi điểm neo

Để chuyển đổi một điểm neo mềm thành một điểm neo nhọn, di chuyển Pen Tool đến gần điểm neo và giữ phím Alt/Option, Pen Tool sẽ thay đổi thành hình mũi tên nhỏ. Click lên điểm neo mềm để chuyển đổi nó thành một điểm neo nhọn. Click và rê lên điểm neo một lần nữa để thay đổi nó về thành một điểm neo mềm.

convert-anchor-point


Di chuyển điểm neo

Chọn Direct Selection Tool và click lên điểm neo bạn muốn di chuyển. Click và rê để thay đổi vị trí.

move-anchor-point


Thay đổi hướng của điểm neo

Với Pen Tool được chọn, bạn có thể nhanh chóng thay đổi hướng của điểm neo. Giữ Ctrl/Command để chuyển nhanh Pen Tool thành Direct Selection Tool. Chọn  điểm neo mà bạn muốn chỉnh sửa. Cần điều khiển sẽ xuất hiện. Bây giờ, nhả phím Ctrl/Command và nhấn giữ phím Alt/Option để chuyển nó thành Convert Anchor Tool. Click và rê cần điều khiển để thay đổi hướng.

http://2.bp.blogspot.com/-VSTS90Ia5GI/VhsdUEiDouI/AAAAAAAAB5Q/wInxyXAYxrM/s1600/change-anchor-handle.gif


Vẽ hình một cái chìa cổ

Sau khi học về cách hoạt động của Pen Tool, ta sẽ áp dụng những gì vừa học để tạo ra cái hình chìa cổ dưới đây. Để đi đúng góc, nhấn giữ Shift trước khi thêm điểm neo, nó sẽ bị ép về đúng 90-độ.

key1


Kết quả cuối cùng

http://2.bp.blogspot.com/-UmEfXGn-qj0/VhsdVpfix1I/AAAAAAAAB5w/zQLE4ZPENps/s1600/key-final.gif


Mẹo khi dùng Pen Tool

  • Sử dụng số lượng điểm neo ít nhất cần để tạo ra Shape của bạn

  • Thêm điểm neo tại những chỗ mà ở đó có sự thay đổi về hướng của đường

  • Dùng Phím tắt như Atl/Option hoặc Ctrl/Command để nhanh chóng chuyển đổi thành những công cụ khác nhau để điều chỉnh đường Path của bạn.

Luyện tập nhiều hơn với Pen Tool

Ta có nhiều bài tập dành cho việc vẽ lại hình với Pen Tool. Lưu nó lại ở desktop của bạn và mở nó trong Illustrator bằng cách đi đến File>place. Chọn hình ảnh và chắc chắn rằng mục Template được kiểm. Hình ảnh sẽ được làm mờ và được đặt như một mẫu để vẽ lại. Sau đó bạn có thể bắt đầu luyện tập và đừng bỏ cuộc.

basic-shapeshttp://1.bp.blogspot.com/-A_KIXLeqOB0/VhsdVLy5UQI/AAAAAAAAB50/0EpOZdGySOU/s1600/complicated-shapes.gif

http://1.bp.blogspot.com/-A_KIXLeqOB0/VhsdVLy5UQI/AAAAAAAAB50/0EpOZdGySOU/s1600/complicated-shapes.gif

 

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call