vnskills academy

TIN ĐỒ HỌA 2D

Công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW

Công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW

Với mỗi phần mềm thiết kế đồ họa khác nhau chúng ta lại có những công cụ vẽ hình cơ bản riêng, với CorelDRAW cũng vậy. Các công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW được chia thành những nhóm riêng giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng.

scroll-top
contact messenger contact call