vnskills academy

TIN TỨC

Phiên bản 3ds max nào là thích hợp cho việc học thiết kế nội thất?

Phiên bản 3ds max nào là thích hợp cho việc học thiết kế nội thất?

Lựa chọn phiên bản 3ds Max cũng là một yếu tố quan trọng trong sự nghiệp học thiết kế 3d nội thất của bạn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập nên cần được đặc biệt chú ý. Bởi nó có nhiều phiên bản và bạn sẽ không biết nó có phù hợp với bạn hay không trừ khi bạn tìm hiểu kỹ.
scroll-top
contact messenger contact call