Trần Mạnh Lâm

Đề tài: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Giant Build
Học viên: Trần Mạnh Lâm
Lớp K17G75
Giảng viên hướng dẫn: Mr Khôi
Đề tài: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu công ty xây dựng Giant Build
Học viên: Trần Mạnh Lâm
Lớp K17G75
Giảng viên hướng dẫn: Mr Khôi

Logo

Phong bì thư

Thẻ nhân viên

Kẹp file

Đồng phục nhân viên

Poster

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call