Tự học llustrator CS6 Phần 2 B6

Một Symbol là bất kỳ chi tiết ảnh được sử dụng lại nhiều lần mà không giảm kích cỡ của tài liệu. Hãy xem một Symbol như một con đấu cao su nơi bạn tạo kiểu thiết kế gốc và sau đó tạo nhiều bản sao (instance) của nó cho trang. Mọi instance của một Symbol được liên kết chặt chẽ symbol gốc thông qua panel Symbol.

Bài 6 - Symbol, ánh sáng 3D và Flash

Một Symbol là bất kỳ chi tiết ảnh được sử dụng lại nhiều lần mà không giảm kích cỡ của tài liệu. Hãy xem một Symbol như một con đấu cao su nơi bạn tạo kiểu thiết kế gốc và sau đó tạo nhiều bản sao (instance) của nó cho trang. Mọi instance của một Symbol được liên kết chặt chẽ symbol gốc thông qua panel Symbol. Bạn có thể điều chỉnh diện mạo của các instance Symbol độc lập với Symbol nguồn, điều chỉnh một instance và cập nhật Symbol gốc hoặc biên tập Symbol gốc và làm cho tất cả instance tự động cập nhật.

Như các Pattern, các Symbol có thể được tạo từ bất kỳ đối tượng hoặc hình minh họa và có thể được tái sử dụng lại nhiều lần. Illustraror cũng có một thư viện các Symbol miễn phí có thể truy cập qua panel Symbols mà bạn có thể mở và sử dụng trong công việc. các Symbol có thể được địn tỷ lệ, được di chuyển, được xoay, được tạo sắc độ, được làm cho trong suppts và được áp dụng các style sử dụng họ công cụ Symbol. Thậm chí các Symbol có thể được sử dụng để ánh xạ ảnh vào các đối tượng hiệu ứng 3D.

Nếu bạn gẫu nhiên làm việc với flash, bạn sẽ thích các Symbol Illustrator được sao chép và import vào fiash và sử dụng dễ dàng như thế nào trong các phím (movie) SWF và SVG flash. Thực tế, kể từ CS3, Illustrator đã bắt đầu xem các Symbol theo cùng một cách như flash, điều này làm cho Illsutrator trở thành công cụ hoàn hảo để tạo các hình minh họa mà sẽ được chuyển đổi thành các hoạt hình flash.

Trong chương trình này bạn sẽ học mọi thứ bạn làm việc với các Symbol, ánh sạ các Symbolvaof ảnh 3D và thích hợp các Symbol Illsutrator vào flash.

1. Panel Symbols

Panel Symbols (Window | Symbols) chứa một tập hợp sáu Symbol mặc định được minh họa trong hình dưới đây:

Sử dụng các nút ở cuối panel Symbols và lệnh trong pane options của menu để thực hiện các hành động sau đây:

- Symbol libradies menu: Cho phép truy cập tất cả các thư viện miễn phí cuẩ Illustrator.

- Place Symbol instance: Đặt một instance của Symbol được chọn trên Artboard.

- Break link to Symbol: Phá vỡ sự liên kết giữa Symbol và instance Symbol và chuyển đổi giữa instance thành ảnh vector có thể biên tập không có sự kết nối trực tiếp với Symbol nguồn.

- Symbol options: Mở hộp thoại Symbol options, bên trong hộp thoại này, bạn có thể đặt ten cho Symbol, chọn một loại Symbol, xác lập regitration flash và bật các guide cho việc định tỷ lệ 9-slice.

- New Symbol: Tạo một Symbol mới từ ảnh được chọn trên Artboard.

- Delete Symbol: Xóa Symbol được chọn ra khỏi panel Symbol.

- Edit Symbol: Mở Symbol được chọn trong chế dộ islation mode. Các phần biên tập được thực hiện ở đây sẽ được tự động áp dụng vào tất cả instance của Symbol trên Artboard.

- Redefine Symbol: Thay thế Symbol được chọ trong panel Symbols bằng ảnh được chọn trên Artboard, do đó định nghĩa lại Symbol đó và tất cả các instance của trên Artboard.

- Duplicate Symbol: Tạo một bản sao chính xác của Symbol được chọn trong panel sSymbols. Để đổi tên bản sao, chọn nó và nhấp nút Symbol options ở cuối panel. Để biên tập bản sao, nhấp nút edit Symbol ở cuối panel.

- Replace Symbol: Thay thế bất kỳ instance Symbol được chọn trên Artboard bằng một instance của Symbol được chọn trong panel Symbols.

- Select All Unused: Chọn tất cả Symbol trong panel Symbols đã không được sử dụng trong tài liệu hiện hành.

- Select All Instance: Chọn tất cả instance Artboard cuẩ Symbol được chọn trong papel Symbols.

Ngoài tất cả nút và lệnh này, bạn cũng có thẻ sử dụng panel control để đặt tên cho các instance Symbol, biên tập Symbol gốc được liên kết chặt chẽ vào instance Symbol được chọn, phá vỡ sự liên kết giữa instance Symbol được chọn và Symbol gốc, tạo một bản sao của instance Symbol được chọn và thay đổi dộ mờ đục instance Symbol được chọn. Bạn có thể hoán đổi instance Symbol được chọn bằng instance của một Symbol khác.

2. Các thư viện Symbol

Illustrator có rất nhiều Symbol miễn phí – từ các kính martini và các đĩa vệ tinh đến nghệ thuật ảo thị và các mảng mực – mà bạn có thể mở và sử dụng trong ảnh. Để truy cập các thư viện miễn phí, nhấp menu Symbol libradies ở cuối panel Symbols và chọn một trong 32 tùy chọn thư viện Symbol. Như các thư viện color, Gradient, Pattern,các thư viện Symbol mở trong các panel di động riêng của chúng cách xa dock panel. Mỗi lần bạn chọn một Symbol từ một thư viện, nó được thêm vào panel Symbol và do đó bạn sử dụng lại nó ở một nơi khác trong tài liệu

Tạo các thư viện Symbol tùy ý

Sau khi bạn đã tạo một Symbol riêng của bạn, có thể bạn muốn tạo Symbol tùy ý riêng của mình bằng việc chọn save Symbol library từ options của panel Symbols, bạn sẽ được nhắc lưu thư viện Symbol trong folder Symbol của Illustrator với tên bạn chọn. Để mở thư viện sau khi lưu nó, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp menu Symbol libradies ở cuối panel Symbols và chọn thư viện bằng tên từ hạng mục User Defined.

3. Làm việc với các Symbol

Để đặt một Symbol trên trang, tất cả những gì bạn phải làm là rê và thả một trong các Symbol từ panel Symbols bên trong Artboard hoặc chọn Symbol mong muốn nhấp nút place Symbol Instance ở cuối panel. Nếu bạn cần ba instance của một Symbol cụ thể, rê nó lên trên hoặc nhấp nút place Symbol Instance ba lần. Hoặc rê một instance mới của một Symbol ra khỏi một instance hiện có một Symbol trên Artboard – như bạn thường rê một bản sao ra khỏi một đối tượng thông thường, hoặc bằng cách sử dụng phương pháp Alt + rê copy.

Tạo các Symbol riêng của bạn

Để tạo Symbol tùy ý riêng của bạn, trước tiên hãy tạo hình vẽ, các Symbol có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp đối tượng và đường path mở và đóng, text và các đường path phức hợp, đối tượng mạng lưới (mesh0, các đối tượng được kết nhóm và thậm chí các raster. Khi ảnh sẵn sàng được chuyển đổi thành một Symbol, chọn nó và rê rồi thả vùng chọn nó vào panel Symbols. Bạn cũng có thể tạo nó từ panel Symbols bằn cách chọn các ảnh và F8, bằng cách nhấp nút new Symbol ở cuối panel Symbols và bằng cách chọn new Symbol từ menu options của panel Symbols.

Khi hộp thoại Symbol options mở ra, đặt tên cho Symbol mới, chọn một loai Symbol và nếu cần, xác lập các tùy chọn cho việc sử dụng các Symbol với flash mà bạn học sau trong bài này, nếu bạn sẽ chỉ sử dụng ảnh trong Illustrator, bạn sẽ để ý y nguyên các xác lập mặc định và nhấp Ok để thêm Symbol mới vào panel Symbols.

Ngay sau khi tạo Symbol mới, ảnh gốc được định vị lại vào Symbol trong panel Symbols và ảnh được chọn trên Artboard trở thành một instance của Symbol mới. Để tạo một Symbol nhưng giữ nguyên vẹn ảnh gốc, nhấn phím Shift khi bạn tạo Symbol mới.

Biên tập các Symbol

Khi bạn biên tập một Symbol, những gì bạn thật sự biên tập là ảnh gốc đã được sử dụng để tạo nó. Điều này có nghĩa rằng nếu tài liệu của bạn chứa nhiều instance của Symbol, các instance đó sẽ được cập nhật tức thì sau khi lưu các thay đổi sang Symbol gốc.

Để biên tập một Symbol, nhấp đôi chính Symbol trên panel Symbols và cho bạn biết rằng bạn sắp biên tập Symbol. Hoặc bạn có thể chọn Symbol trên Artboard và chọn Edit Symbol từ panel option của panel Symbol hoặc nhấp đôi một instance Symbol trên Artboard.

Sau đó Symbol xuất hiện trong Insolation Mode nơi bạn có thể thực hiện các điều chỉnh mà bạn muốn. Ví dụ, tập hợp cây phía trên hộp cây trên cùng trong hình minh họa dưới đây đã được tạo từ một Symbol.

Sau đó Symbol gốc được biên tập trong Insolation mode và ngay sau khi lưu các phần biên tập đó, tất cả instance của Symbol gốc được cập nhật như được minh họa trong tập hợp cây dưới cùng.

Biên tập và tái định nghĩa các instance Symbol

Biên tập các instance của các Symbol giống như làm việc với các đối tượng thông thường hơn. Bạn có thể định tỷ lệ, xoay, làm nghiêng, tạo đối sướn và di chuyển các instance Symbol cũng như áp dụng hiệu ứng từ panel Effects và các xác lập từ panel Appearance, Graphic Styles và Transparency. Nếu bạn muốn điều chỉnh chỉ một phần của một instance Symbol mà không chỉnh sửa Symbol gốc, bạn sẽ cần mở rộng instance bằng cách nhấp nút Break link to Symbol trên panel control hoặc panel Symbols hoặc bằng cách chọn object | Expand.

Sau khi biên tập ảnh được mở rộng, bạn có thể tạo một Symbol mới hoặc tái định nghĩa một Symbol hiện có với ảnh mới. Để tái định nghĩa một Symbol hiện có, chọn ảnh mới trên Artboard, nhấp Symbol cần được tái định nghiex trên panel Symbols và chọn Redefine Symbol từ menu option của panel Symbols.

Xóa các Symbol

Để xóa bất lỳ Symbol không được sử dụng hoặc không cần thiết ra khỏi panel Symbol, chọn Symbol cần xóa và nhấp biểu tượng Delete Symbol (thùng rác nhỏ). Bạn cũng có thể xóa bằng cách rê và thả các Symbol mong muốn lên biểu tượng Delete Symbol của panel hoặc bằng cách chọn Symbol cần xóa và chọn Delete Symbol từ menu options của panel.

Trong một số trường hợp, một hộp thoại báo động có thể xuất hiện cho biết một hoặc nhiều Symbol mà bạn đang cố xóa đang được sử dụng và không thể cho đến khi các instance của nó được mở rộng (được tách) hoặc bị xóa. Sau đó bạn có thể chọn Expand Instances, Delete Instance hoặc Cancel việc xóa Symbol được chọn.

4. Các công cụ Symbolism

Panel Tools có tám công cụ Symbolism mà bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa cách các instance của các Symbol xuất hiện trên Artboard như thế nào. Symbol Sprayer là điểm khởi đầu cho phép bạn tập hợp instance Symbol. Sau đó bạn có thể sử dụng các công cụ Symbolism khác để thay đổi và chỉnh sửa các tập hợp instance Symbol. Những gì làm cho những công cụ này trở nên mạnh là bạn có thể sửa các instance Symbol mà không ảnh hưởng hoặc thay đổi sự nối kết với Symbol gốc.

Từng công cụ sử dụng cùng một đầu cọ. Để chỉnh sửa đường kính (diameter), phương pháp (method), cường độ (intensity) và mật độ tập hộp Symbol của đầu cọ này, nhấp đôi bất kỳ công cụ Symbols để mở hộp thoại Symbolism Tools Options. Trong hộp thoại này, bạn cũng sẽ thấy các biểu tượng khớp với từng công cụ mà có thể được chọn để điều chỉnh các xác lập công cụ hoặc hiểu thêm về mỗi công cụ.

Mặc dù bạn có thể sử dụng các công cụ Symbolism với các Symbol riêng lẻ, nhưng chúng có khuynh hướng làm việc tốt với các tập hợp Symbol. Một tập hợp Symbol là một tập hợp các Symbol được tô lên Artboard bằng công cụ Symbol Sprayer. Các tập hợp Symbol có thể bao gồm nhiều instance của một Symbol hoặc các Symbol hòa trộn bằng các Symbol khác nhau trong panel Symbols khi bạn sử dụng công cụ Symbol Sprayer.

Để sử dụng bất kỳ công cụ Symbolism, chọn một hoặc nhiều Symbol hoặc tập hợp Symbol trên Artboard trước tiên, sau đó chọn công cụ Symbolism mong muốn và áp dụng nó vào vùng chọn. Sau đây là một danh sách về chức năng của từng công cụ.

- Công cụ Symbol Sprayer: Như một bình sơn phun, công cụ này phun một tập hợp Symbol của Symbol gốc được chọn trong panel Symbols khi bạn nhấp và rê qua Artboard. Để tạo một tập hợp hỗn hợp, chọn một Symbol khác từ panel Symbols và tiếp tục phun bằng tập hợp hiện được chọn. Để xóa các Symbol ra khỏi một tập hợp, nhấn giữ phím Alt khi bạn nhấp và rê.

- Công cụ Symbol Shiffter: Công cụ này dịch chuyển các instance Symbol và các Symbol bên trong các tập hợp Symbol từ vị trí hiện hành của chúng theo hướng di chuyển chuột. Trong các tập hợp Symbol, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để điều chỉnh thứ tự xếp tầng Symbol.

- Công cụ Symbol Scruncher: Công cụ này di chuyển các instance Symbol ra xa hoặc đến gần nhau hơn. Để di chuyển các Symbol lại gần nhau hơn, nhấp và rê chuột hướng đến tiêu điểm và rê chuột đến tiêu điểm của scrunching và nhả khi các Symbol nằm tại khoảng cách mong muốn. Để di chuyển các Symbol ra xa nhau, nhấn giữ phím Alt khi bạn nhấp và rê chuột, sau đó nhả khi các Symbol nằm tại khoảng cách mong muốn.

- Công cụ Symbol Sizer: Công cụ này điều chỉnh kích cỡ của các instance Symbol. Để làm cho các Symbol lớn hơn, nhấp và rê qua các Symbol. Để làm cho các Symbol nhỏ hơn, nhấn giữ Alt khi bạn nhấp và rê.

- Công cụ Symbol Spinner: Công cụ này xoay các instance Symbol trên Artboard khi bạn rê theo hướng mà bạn muốn các đối tượng xoay.

- Công cụ Symbol Stainer: Sử dụng công cụ này để diều chỉnh các instance Symbol. Bạn có thể giúp quyết định kết quả của vết màu được tạo bởi công cụ này bằng việc chọn một màu (fill color) trước khi áp dụng công cụ. Để loại bỏ màu vết và đảo ngược một Symbol trở về màu gốc của nó, nhần giữ phím Alt khi bạn nhấp và rê.

- Công cụ Symbol Screener: Công cụ này có thể thay đổi độ mờ đục của các instance Symbol tạo các hiệu ứng bán trong suốt đến trong suốt đầy đủ. Nhấp và rê qua vùng để áp dụng độ trong suốt hoặc nhấn giữ phím Alt khi bạn rê để loại bỏ sự trong suốt và phục hồi các instance Symbol trở về độ mờ đục 100%.

- Công cụ Symbol Styler: Bạn sử dụng công cụ này để áp dụng một style (kiểu) được chọn từ panel Graphic Styles vào các Styles hoặc các thư viện Graphic Styles hoặc tạo style riêng của bạn. Để áp dụng một graphic Style (kiểu đồ họa), chọn một tập hợp Symbol trên Artboard và một style từ panel Graphic Style và sau đó rê qua tập hợp Symbol. Nhấn phím Alt để từ từ loại bỏ style ra khỏi các instance Symbol.

5. Ánh xạ ảnh Symbol vào các đối tượng 3D

Tạo các đối tượng 3D trong Illustrator chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bạn có thể tạo các đối tượng 3D từ bất kỳ hình dạng và sau đó xác lập các tùy chọn rotation, extrude, bevel, revolve, surface shading và lighting để làm nổi bật thêm nữa hiệu ứng 3D. Thậm chí, bạn có thể ánh xạ các Symbol lên trên các ảnh 3D để đạt được các ảnh kết xuất hiện thực hơn.

Để minh họa việc chuyển đổi một hình dạng bình thường thành 3D và ánh xạ ảnh lên trên nó một cách đơn giản như thế nào, hãy xem hai đối tượng trong hình dưới đây:

Một đối tượng đã được biến thành đối tượng 3D sử dụng hiệu ứng Extrude & Bevel, đối tượng kia trở thành 3D nhờ hiệu ứng Revolve và cả hai đối tượng đã được ánh xạ bằng các Symbol tùy ý.

Extrude & Bevel, Revolve và Map art

Để biến một đối tượng 2D thành đối tượng 3D sử dụng hiệu ứng Extrude & Bevel, hiệu ứng này kéo dài đối tượng dọc theo trục Z của nó hoặc hiệu ứng Revolve xoay đối ượng theo một hình tròn thẳng đứng dọc theo trục Y của nó và sau đó ánh xạ Symbol lên trên nó, làm theo những bước sau đây:

- Chọn đối tượng trên Artboard.

1. Chọn Effect | 3D | Extrude & Bevel hoặc Effect | 3D | Revolve.

2. Chọn các xác lập mong muốn trong hộp thoại. Để xem trước đối tượng trước khi chấp nhận hiệu ứng Extrude & Bevel, nhấp hộp Preview. Nhấp nút More Options để thấy một tập hợp đầy đủ các tùy chọn 3D.

+ Position: Quyết định góc xoay và phối cảnh của đối tượng. Xem qua từng tùy chọn để thấy hình khối xem trước 3D thay đổi như thế nào. Xác lập các thay đổi x, y và z giữa -1800 và 1800 nếu bạn biết chúng hoặc nhấp và rê trên hình khối 3D cho đến khi đối tượng trông phù hợp. Nếu muốn, điều chỉnh tỉ lệ phần trăm phối cảnh.

+ Extrude & Bevel: Xác lập chiều sâu đùn xuất, múi (cap) và mặt vát (bevel) của đối tượng.

+ Revolve: Xác lập góc đối tượng (cố độ xoay giữa 0 và 360), cap (đặc hoặc rỗng), offset (khoảng cách giữa trục xoay và đường path) và từ mép trái hoặc mép phải dưới dạng trục.

+ Surface: Thêm một mẫu kết cấu bề mặt đối tượng từ mờ (matte) đến bóng lán (shiny). Các tùy chọn bao gồm wireframe, No Shading, Diffuse Shading và Plastic Shading. Chọn Plastic Shading để đạt được hiệu ứng 3D hiện thực nhất.

+ Lighting: Áp dụng ánh sáng vào đối tượng cũng như thay đổi màu tô bóng của đối tượng. Nhấp biểu tượng ánh sáng trên hình cầu ánh sáng để định lại vị trí ánh sáng. Nhấp nút New Light để bổ xung thêm các nguồn ánh sáng hoặc nút Delete Light để loại bỏ các nguồn ánh sáng được chọn không mong muốn. Màu tô bóng mặc định là màu đen, nhưng bạn có thể thay đổi nó thành bất kỳ màu trong panel Sưatches bằng cách chọn Custom từ menu Shading Color.

3. Để ánh xạ ảnh Symbol lên các bề mặt của đối tượng 3D, nhấp nút Map Art.

Trong hộp Map Art, chọn một Symbol từ menu xổ xuống Symbol cho từng bề mặt của đối tượng. Nhấp các nút Next và Previous Surface để chuyển đổi giữa các bề mặt khác nhau của đối tượng mà sẽ được tạo đường nét bao quanh bằng màu đỏ để hỗ trợ cho việc bạn chọn đúng các Symbol để hỗ trợ bề mặt. Để tô bóng ảnh bằng một màu tô bóng, nhấp tùy chọn Shade Artwork. Khi hoàn tất, nhấp OK.

6. Tích hợp các Symbol với Flash

Kể từ Illustrator CS3, các Symbol Illustrator đã làm việc giống hệt như các Symbol trong Flash, làm cho tiến trình chia sẻ ảnh giữa hai chương trình trở nên dễ dàng miễn là bạn chuẩn bị các Symbol trong hộp thoại Symbol Options khi bạn tạo một Symbol hoặc sau đó như là một phần của một dòng làm việc chuẩn bị trước khi import hoặc export các Symbol và Flash.

Để xác lập các Symbol để tích hợp vào Flash, nhấp đôi một Symbol trong panel Symbols để kích hoạt hộp thoại Symbols Options. Bắt đầu bằng cách đặt cho Symbol một tên, chẳng hạn như Button hoặc Cloud và sau đó xác lập loại Symbol sang MovieClip. Bạn có thể xác lập lại điều này sau đó Flash nếu cần thiết. Xác lập Flash registration cho Symbol sử dụng biểu tượng registration. Nhấp hình vuông trong lưới registration tượng trưng tốt nhất cho vùng của Symbol mà bạn muốn sử dụng làm dầu registration của nó, chẳng hạn như mép trái trên cùng hoặc ở ngay tâm. Nếu bạn dự định tạo một Symbol có thể định tỷ lệ, đánh dấu kiểm tùy chọn Enable Guides For 9-Slice Scaling để bảo đảm rằng các Symbol định tỷ lệ phù hợp với các MovieClip.

Một bước khác mà bạn sẽ muốn thực hiện trước khi gởi ảnh Illustrator sang Flash là đặt tên cho tất cả instance của các Symbol trên Artboard. Bạn có thể làm điều này bằng việc chọn mỗi instance trên Artboard và thêm một tên instance trong trường Instance Name trên panel Control

Điều cuối cùng mà bạn có thể muốn làm là thiết lập tất cả instance Symbol trên các layer riêng biệt được đặt tên chẳng hạn như Lanscape, Clouds, Trees, Birds. Khi bạn làm điều này, Flash sẽ giữ lại các layer khi bạn sử dụng các tiến trình import và export được mô tả trong các phần con tiếp theo.

Sau khi bạn đã tạo các Symbol và đã đặt tên tất cả instance trong Illustrator, bạn có ba tùy chọn cho cách đưa các các Symbol này vào Flash. Bạn có thể sao chép và dán các Symbol từ Illustrator vào Flash, xuất các file bằng định dạng SWF hoặc import file AI vào Flash, giữ lại các layer, Symbol, tên instance Symbol và nhiều hơn nữa.

Sao chép các Symbol sang Flash

Để sao chép các Symbol từ Illustrator sang Flash, chọn tất cả instance Symbol trên Artboard và chọn Edit | Copy để sao chép vùng chọn sang clipboard của máy tính hoặc nhấn Ctrl + C. Tiếp theo, bạn sẽ mở Flash và chọn Edit |Paste để dán vùng chọn lên trên stage Flash hoặc nhấn Ctrl + V. Một hộp thoại Paste sẽ xuất hiện nhắc bạn chọn các preference impoted chẳng hạn như việc vùng chọn được dán có nên được đưa vào dưới dạng một bitmap hay không hoặc sử dụng Ai File Imporrted vào việc dán có nên duy trì các layer hay không. Nhấp nút OK để thêm các đối tượng vào file Flash trên các layer riêng của chúng. Nếu bạn chọn các đối tượng trong Flash, bạn sẽ chú ý trong panel Library và inspector Properties rằng mỗi Symbol đã được thêm vào panel Library và các tên instance của tất cả chúng đã được giữ lại.

Xuất các Symbol sang Flash

Để xuất các file Illustrator chứa các Symbol, bạn có tùy chọn để lưu tài liệu dưới dạng một file Flash SWF bằng cách chọn File | Export và chọn SWF là định dạng file. Khi hộp thoại SWF Options mở ra, chọn các xác lập đáp ứng tốt nhất các nh cầu SWF Flash chẳng hạn như Export As AI Layer To SWF Frames, Include Inused Symbols và Export Text As Outline. Bạn cũng có thể nhấp nút Advanced để xác lập những thứ như định dạng ảnh, độ phân giải và tốc độ khung hình (frame rate) cũng như các tính năng như tạo hoạt hình các kiểu hòa trộn và xuất các layer tĩnh qua tất cả frame. Nếu muốn, bạn có thể xem trước file SWF trong cửa sổ trình duyệt hoặc trên một thiết bị xách tay cụ thể bằng cách nhấp nút Web Preview và/hoặc nút Device Central. Để xuất SWF, nhấp nút OK.
 

Tự học llustrator CS6 Phần 2 B7

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call