Tự học llustrator CS6 Phần 2 B7

Trong Illustrator CS5, kiểu hòa trộn là một tập hợp hình dạng được tạo giữa hai đối tượng trở lên được kết nối bằng công cụ Blend. Mặc dù công cụ này rất tuyệt vời, nhưng hòa trộn là một tính năng hay bị bỏ sót của Illustrator, Blend có thể tạo hình đồ họa “tween” hoặc step (bậc thang) giữa bất kỳ hai hoặc nhiều đường, hình dạng và thậm chí text có bất kỳ kích cỡ và màu.

Bài 7 - Tạo các kiểu hòa trộn

Trong Illustrator CS5, kiểu hòa trộn là một tập hợp hình dạng được tạo giữa hai đối tượng trở lên được kết nối bằng công cụ Blend. Mặc dù công cụ này rất tuyệt vời, nhưng hòa trộn là một tính năng hay bị bỏ sót của Illustrator, Blend có thể tạo hình đồ họa “tween” hoặc step (bậc thang) giữa bất kỳ hai hoặc nhiều đường, hình dạng và thậm chí text có bất kỳ kích cỡ và màu. Hơn nữa bạn có thể sử dụng lệnh Blend để yêu cầu Illustrator làm bài toán khi bạn cần một số cụ thể các đối tượng bản sao được đặt cách đều nhau. Không chỉ thế bởi vì các blend là những hiệu ứng sống và bạn có thể biên tập màu nét và màu tô của các đối tượng chính, vẽ lại đường nối các hình dạng, đảo ngược đường, thậm chí mở rộng blend để tạo các hình dạng độc đáo riêng lẻ từ blend.

1. Tạo các Blend

Khi bạn sẵn sàng tạo một blend (kiểu hòa trộn) giữa hai hoặc nhiều đối tượng chính, sử dụng công cụ Blend hoặc lệnh Blend (Object | Blend | Make). Bạn có thể tạo ba loại kiểu hòa trộn khác nhau như được minh họa trong hình dưới đây:

Kiểu hòa trộn phân phối đều các màu hình dạng và màu hòa trộn giữa các đối tượng chính.

Sử dụng lệnh Blend

Để tạo một kiểu hòa trộn bằng lệnh Blend thay vì sử dụng công cụ Blend, chọn hai hoặc nhiều đối tượng chính trên arboard và sau đó chọn Object | Blend |Make. Khi bạn sử dụng lệnh này, Illustrator quyết định kiểu hòa trộn sẽ xuất hiện ở đâu bên trong mỗi đối tượng chính.

Công cụ Blend

Các kiểu hòa trộn được tạo từ hai hoặc nhiều đối tượng chính bằng công cụ Blend tạo nên các đường path bậc thang nơi các đường path ở giữa kiểu hòa trộn (bao gồm các thuộc tính Stroke và fill của chúng được biến hình. Để tạo một kiểu hòa trộn bằng công cụ Blend, làm theo những bước sau:

1. Đặt các đối tượng chính nơi bạn muốn trên Artboard.

2. Chọn công cụ Blend từ panel Tools.

3. Nhấp vùng tô hoặc mép của đối tượng thứ nhất và sau đó nhấp vùng tô hặc mép của đối tượng thứ hai để tạo kiểu hòa trộn. Để bổ xung thêm các đối tượng chính, chỉ việc nhấp vùng tô hoặc mép của đối tượng tiếp theo. Khi kiểu hòa trộn được tạo Illustrator vẽ một spine giữa các đối tượng chính.

2. Các tùy chọn Blend

Các kiểu hòa trộn sẽ được tự động tạo ra với kiểu hòa trộn được sử dụng sau cùng như chỉ định trong hộp thoại Blend Options. Để thay đổi kiểu hòa trộn từ kiểu này sang kiểu khác, chọn các đối tượng được hòa trộn trên Artboard và chọn một kiểu hòa trộn khác từ hộp thoại Blend Options. Để mở hộp thoại Blend Options, nhấp đôi công cụ Blend trên panel Tools hoặc chọn Object | Blend | Blend Options.

- Smooth Color: Tạo một kiểu hòa trộn nhẵn sử dụng nhiều bậc thang tùy mức cần thiết để hào trộn nhẵn hình dạng và màu giữa các đối tượng chính.

- Specified Steps: Tạo các kiểu hòa trộn biến dạng hình và màu của các đối tượng chính trên một số bậc thang xác định như 254 cho một kiểu hòa trộn siêu nhẵn hoặc 8 cho một kiểu hòa trộn kiểu những năm 1970 hợp thời trang có sọc rõ ràng.

- Specified Distance: Tạo kiểu hòa trộn biến dạng hình dạng và màu của các đối tượng chính trên một khoảng cách xác định sử dụng bất kỳ đơn vị đo chẳng hạn như 1 in hoặc 10pt.

- Align to Page: Xác lập hướng của kiểu hòa trộn sang mục x của trang như được minh họa trong hình dưới đây:

- Align to Path: Dịch chuyển hướng khi hòa trộn từ trang sang đường path hoặc spine của kiểu hào trộn.

3. Biên tập các kiểu hòa trộn

Các kiểu hòa trộn của Illustrator là những hiệu ứng sống nghĩa là bất cứ khi nào bạn thay đổi một trong các đối tượng chính trong kiểu hòa trộn, chọn kiểu hào trộn và tất cả bậc thang giữa các đối tượng chính sẽ cập nhật để phản ánh sự thay đổi đó.

Tất cả kiểu hòa trộn có hai hoặc nhiều đường path được Illustrator xem là một đối tượng đơn có thể biên tập, nghĩa là bạn có thể biên tập các đối tượng chính để tạo ngay tức thì các kiểu hào trộn trông khác nhau vì các đường path giữa các đối tượng chính được vẽ lại mỗi lần bạn thực hiện một thay đổi.

Để biên tập một kiểu hòa trộn, thử bất kỳ kiểu biên tập trực tiếp sau đây:

- Chọn một đối tượng chính bằng công cụ Direct Selection và biên tập màu tô, màu net, bề dày nét của hình dạng hoặc biên tập hình dạng bằng việc định lại vị trí các đối tượng điểm neo và điều chỉnh các núm chỉ hướng. Nếu cần thiết, thêm hoặc bớt đi các điểm neo sử dụng các công cụ Add Anchor Point và Delete Anchor Point Pen.

- Vẽ lại spine từ tâm của một đối tượng chính đến tâm của đối tượng chính kế tiếp sử dụng công cụ Pencil hoặc điều chỉnh spine bằng cách chọn các điểm neo hoặc đường path bằng công cụ Direct Selection.

- Chọn một đối tượng chính bằng công cụ Direct Selection và biên tập nó sử dụng bất kỳ công cụ Transform và Reshaping.

- Làm cong các kiểu hòa trộn sử dụng lệnh Effect | warp | Arc

- Tạo các kiểu hòa trộn sử dụng các đối tượng 3D

- Tạo một kiểu hòa trộn sử dụng các Symbol

Khi cùng một Symbol được sử dụng, các instance Symbol được bổ xung thêm vào spine. Tuy nhiên khi một Symbol và một đường path bình thường được sử dụng, các đường path thay vì các instance Symbol được vẽ dọc theo spine. Nếu hai Symbol khác nhau được sử dụng, các đường path cũng sẽ được vẽ dọc theo spine.

4. Các tùy chọn menu Blend

Để hỗ trợ chức năng của công cụ Blend, Illustrator đưa ra một tập hợp tùy chọn Blend thông qua menu Object | Blend. Bạn có thể tạo và giải phóng các kiểu hòa trộn, mở rộng các kiểu hòa trộn thành các hình dạng riêng lẻ, thay thế và đảo ngược spine của các kiểu hòa trộn và đảo ngược thứ tự của các kiểu hào trộn từ trước ra sau và ngược lại.

Để sử dụng bất kỳ tùy chọn menu Blend, chọn đối tượng blend trên Artboard với công cụ Selection và chọn một trong các lệnh sau đây từ menu Object | Blend.

- Make: Chọn tùy chọn này để tạo một kiểu hòa trộn từ bất kỳ hai hoặc nhiều đối tượng được chọn trên Artboard. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để truy cập lệnh này: Alt + Ctrl + B.

- Release: Chọn lệnh này để giải phóng các đối tượng cho kiểu hòa trộn được trộn và đảo ngược các hình dạng chính trở về trạng thái chưa hòa trộn ban đầu của chúng. Truy cập lệnh này bằng cách nhấn Alt + Shift + Ctrl + B

- Blend Options: Mở hộp thoại Blend Options để thay đổi các kiểu và hướng của kiểu hòa trộn được chọn.

- Expand: Khi bạn muốn có thể chỉnh sửa bất kỳ đường path riêng lẻ giữa các đối tượng chính trong một kiểu hòa trộn, chọn lệnh này để tạo ra một loạt các hình dạng được kết nhóm giữa và bao hàm các đối tượng chính. Sau đó bạn có thể rã nhóm, di chuyển và biên tập các hình dạng riêng lẻ.

- Replace Spine: Sử dụng lệnh này để thay thế spine trên một kiểu hòa trộn được chọn bằng một đường path được chọn khác (như một hình tròn hoặc đường ngệch ngoạc)

Bạn phải chọn cả đối tượng được hòa trộn và đường path mới trước khi tùy chọn Replace Spine trở nên có sẵn trong menu Object | Blend.

- Reverse Spine: Đảo ngược spine (hoặc giống như lật vị trí của các đối tượng chính) bên trong một kiểu hào trộn, do đó đảo ngược trình tự của các đối tượng giữa các đối tượng chính

- Reverse Front to Back: Đưa đối tượng phía trước ra đằng sau hoặc đối tượng phía sau ra đằng trước, đảo ngược thứ tự của các đối tượng bên trong kiểu hòa trộn.

Bởi vì bạn có thể tạo các kiểu hòa trộn với nhiều đối tượng, hãy thử nghiệm với các đường và hình dạng khác nhau.

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call