Đặng Thị Mỹ Anh - Khóa học thiết kế đồ họa K15G61

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu ngọc trai Hạ Long
Học viên: Đặng Thị Mỹ Anh

Lớp: K15G61
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc
Đồ án tốt nghiệp khóa học đồ họa chuyên nghiệp
Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu ngọc trai Hạ Long
Học viên: Đặng Thị Mỹ Anh

Lớp: K15G61
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc
 
ĐA - mỹ anh


 

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call