Tự học llustrator CS6 Phần 2 B2

Công cụ Pen có lẽ là công cụ gây khó chịu nhất và hữu dụng nhất trong Panel Tools. Gây khó chịu bởi vì nó đòi hỏi một chút thời gian thực hành để nắm vững - và hữu ích bởi vì một khi bạn hiểu cách nó làm việc, bạn có thể sử dụng nó để vẽ hoặc đồ lại gần như bất cứ thứ gì.

Bài 2 – Công cụ Pen

Công cụ Pen có lẽ là công cụ gây khó chịu nhất và hữu dụng nhất trong Panel Tools. Gây khó chịu bởi vì nó đòi hỏi một chút thời gian thực hành để nắm vững - và hữu ích bởi vì một khi bạn hiểu cách nó làm việc, bạn có thể sử dụng nó để vẽ hoặc đồ lại gần như bất cứ thứ gì. Khi bạn cần một công cụ để vẽ các đường thẳng, đường cong và ảnh có các đường Path phức tạp, hãy dùng đến công cụ Pen.

1. Công cụ Pen.

Công cụ Pen tạo các đường Path gồm các điểm neo (Anchor point) và đoạn đường. Tất cả đường Path chứa tối thiểu hai điểm neo ở cuối - mặc dù các đường Path có thể bao gồm bao nhiêu điểm neo và đường Path tùy mức cần thiết để tạo hình dạng được chọn. Để tạo các đường Path có thể mở (như một đường thẳng), đóng (như một hình tròn), hoặc phức hợp (như một đối tượng gồm hai hoặc nhiều đường Path mở hoặc đóng - ví dụ hình bánh rán được tạo bằng hình dạng ngoài của hình tròn đóng, không có hình dạng trong của hình dạng đóng).

Trên các đường thẳng, các điểm neo xuất hiện dưới dạng một hộp nhỏ dọc theo đường Path. Trái lại các điểm neo trên các đường cong (đôi khi được gọi là các đường cong bezier được đặt theo tên kỹ sư người pháp pierre bezier, đã phát minh mô hình toán học để vẽ đồ họa vector cong) bao gồm các đường chỉ hướng (Direction lines), nhằm giúp quyết định hướng và cung của đường Path trên một trong hai phía của điểm neo.

Các điểm neo, như được minh họa cho các chữ L, O, V, và E trong hình dưới đây giống như các góc hỗ trợ các đường Path nhẵn (thẳng) và các đường Path cong.

Có ba loại điểm neo cơ bản xác định một đoạn đường Path và các loại điểm sau đây phân tích như sau:

- Corner: Các đoạn đường Path chảy từ các điểm neo này thì thẳng. các đường Path nối qua cấc điểm neo góc không có bất kỳ đường chỉ hướng hoặc "nút" kéo dài từ điểm neo, chữ L trong hình trên minh họa các đường Path thẳng có các điểm góc.

- Smooth: Các đoạn đường Path nối qua các điểm neo này thường là các đường cong nhẵn (smooth) (như với tên gọi) và bao gồm một tập hợp chỉ hướng hoặc "núm" (có thể nhìn thấy trên mọi phía của điểm) định hướng đường Path trên cả hai phía của điểm cùng một lúc. Chữ O trong hình trên minh họa các đường Path cong được nối với các điểm góc nhẵn nối như thế nào.

- Cusp: Các đoạn đường Path nối qua những điểm neo nào có thể có các đường cong thay đổi hướng đột ngột, do đó các đường hoặc các núm chỉ hướng điều khiển đoạn đường Path hoạt động độc lập trên mỗi phía của điểm. Nói cách khác núm trên mỗi phía của điểm chỉ ảnh hưởng đến đường Path đoạn trong phía đó (và không ảnh hưởng đế đường Path hoặc di chuyển của núm trên phía của điểm). Các chữ V và E trong hình trên minh họa các đường Path thẳng và cong tổ hợp với điểm góc và điểm nhẵn, và các đường Path cong với các điểm góc nhẵn và các điểm góc lùi (cursp).

Một khi được vẽ, các đường có thể được biên tập một cách vô hạn bằng nhiều công cụ khác nhau Illustrator, như bạn sẽ học trong một phần sau của bài này, ở đây, chúng ta sẽ tập chung vào họ công cụ Pen được đặt trong menu Flyout của công cụ Pen hữu dụng cho việc chỉnh sửa và tinh chỉnh các đường Path.

- Công cụ Pen: Tạo đường thẳng và đường cong việc đặt các điểm neo trên Artboard để tạo đường Path mong muốn.

- Add anchor: Thêm một điểm neo ở vị trí mong muốn vào bất kỳ đường Path thêm các điểm một cách giới hạn vì ít điểm các đường sẽ xuất hiện càng nhẵn trên cả màn hình và trong bản in.

- Delete anchor point: Loại bỏ các điểm neo cụ thể ra khỏi đường Path được chọn một khi được loại bỏ đường Path được vẽ theo cấu hình mới của các đoạn và điểm neo.

- Convert anchor point: Chuyển đổi một điểm góc thành một điểm nhẵn, và ngược lại. Công cụ Convert anchor point cũng có thể chuyển đổi một điểm nhẵn thành một điểm lùi bằng cách di chuyển núm của một điểm nhẵn - một hành động tự động chuyển đổi núm thành một núm vốn hoạt động một cách độc lập.

Vẽ các đường thẳng

Các đường thẳng có thể được sử dụng để tạo các đường Path mở các hình dạng đóng có thể ngắn hoặc dài, đơn giản hoặc phức tạp khi cần thiết, các đường Path có thể bắt chéo lên nhau. Tuy nhiên, hình dạng vừa tạo ra có thể có các vùng tô trông khác lạ vì các vùng tô được tạo giữa cách hai điểm cuối bất kể hình dạng mở hoặc đóng như được minh họa trong hình dưới đây:

Khi tạo một đường thẳng bạn sẽ đặt một loạt các điểm neo giữa các đường Path nào sẽ tự động được vẽ. Hướng và vị trí của các điểm neo hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

Để vẽ các đường Path thẳng và các hình dạng đóng băng công cụ Pen, làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Nhấp một lần trên Artboard để đặt một điểm neo. Điểm này sẽ được tượng trưng trên Artboard dưới dạng một điểm neo màu xanh dương "ẩn" trong đó nó không phải là một "chấm mực" thực sự.

Bước 2: Nhấp một điểm khác trên Artboard để đặt điểm neo thứ hai. Bây giờ điểm Path giữa hai điểm xuất hiện.

Bước 3: Lập lại bước hai để chèn thêm các đường Path thẳng giữa các điểm neo.

Bước 4: Để đóng hình dạng, đặt Cursor trực tiếp lên trên điểm neo mở đầu (đầu tiên). Khi bạn thấy một chữ o nhỏ xuất hiện trên Cursor, nhấp trực tiếp trên điểm neo hình dưới đây minh họa cách đóng một đường Path được tạo thành các đường thẳng.

Hủy chọn một đường Path hiện hành

Theo sau mỗi cú nhấp bằng công cụ Pen, các điểm neo và các đường Path vừa có được vẫn được chọn. Để hủy chọn đường Path hiện hành và bắt đầu vẽ một đường mới, CTRL + nhấp bất cứ nơi nào trên Artboard cách xa đường Path hiện hành để hủy chọn nó. Thao tác bàn phín này tạm thời chuyển Cursor sang công cụ Selection hoặc công cụ Direct Selection (được quyết định bằng bất kỳ công cụ nào trong những công cụ đã được chuy cập gần đây nhất trước khi sử dụng công cụ Pen). Một khi phím tắt được nhả, Cursor chuyển trở lại công cụ Pen và sẵn sàng để bạn vẽ một đường Path mới, các đường Path cũng có thể được hủy chọn bằng việc chọn Select | Deselect hoặc bằng cách chọn bất kỳ công cụ khác Panel Tools.

Di chuyển các điểm neo khi bạn vẽ

Để định lại vị trí một điểm neo khi bạn vẽ, giữ chuột và nhấn giữ SPACEBAR để rê và định lại vị trí điểm neo. Nhả SPACEBAR và sau đó nhả chuột để đặt điểm neo.

Vẽ các đường cong

Thoạt đầu tạo các đường cong bằng công cụ Pen đòi hỏi sự tập trung bới vì bạn phải nghỉ về việc vẽ trước một bước những gì bạn thực sự thấy trên Monitor. Nói cách khác bạn phải học dự đoán trước hướng của đường cong kế tiếp khi bạn đặt xuống điểm neo. Để làm điều đó bạn sẽ tạo các đoạn đường cong bằng cách nhấp và rê khi bạn đặt xuống mỗi điểm neo thay vì chỉ nhấp để vẽ các đường thẳng khi bạn rê, bạn sẽ tạo các đường chuyển hướng từ mỗi điểm neo mà sẽ được sử dụng để quyết định hình dạng cung và chiều cao của mỗi đường Path cong.

Để vẽ một đường cong hình sóng đơn giản, làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấp Artboard bằng công cụ Pen và rê hướng lên khoảng một inch. Khi bạn rê, các đường chỉ hướng cho đường cong về cơ bản được kéo ra khỏi điểm neo.

Bước 2: Nhả chuột, chú ý rằng các đầu của các đường chỉ hướng chứa các núm chỉ hướng. Bạn sẽ sử dụng các núm này sau đó để điều chỉnh các đường cong, nếu cần thiết.

Bước 3: Ở bên một điểm neo đầu tiên, nhấp và rê lại trên Artboard để đặt điểm neo, lần này rê hướng xuống khoảng một inch. Các đường Path được vẽ giữa hai điểm neo.

Bước 4: Nhả chuột, đoạn đường giữa điểm neo thứ nhất và điểm neo thứ hai bây giờ được vẽ như được xác định chiều dài và hướng của các đường chỉ hướng.

Bước 5: Lặp lại các hướng 1 - 4 để tạo một đường cong như ví dụ được hình minh họa trong hình dưới đây:

Để hủy chọn đường này, CTRL + nhấp cách xa đường Path hiện hành.

Để thay đổi hình dạng của các đường cong, chuyển sang công cụ Direct Selection và thử rê các núm tại các góc khác nhau. Cũng chú ý hành động lắc lư của các núm khi bạn rê và thay đổi hình dạng đoạn đường Path.

Để hiểu khái niệm về điểm lùi (cusp point), nơi các điểm neo có thể có các đường cong thay đổi hướng đột ngột, hãy xem đường có hình đăng ten trong hình dưới đây:

Chú ý các đường cong trong đường Path này lặp lại theo cùng một hướng như thế nào. Để vẽ hình dạng có hình đăng ten, bạn sẽ cần hướng chuyển đổi của các núm sử dụng dụng cụ Convert anchor point. Sau đây là cách thực hiện điều này.

Cách 1: Nhấp Artboard bằng công cụ Pen và rê hướng lên khoảng một inch và nhả chuột.

Bước 2: ở bên phải điểm neo thứ nhât, nhấp và rê hướng xuống khoảng một nich để đặt điểm neo thứ hai.

Bước 3: Kế tiếp, trước khi hoặc sau khi bạn nhả chuột và nhấn giữ phím ALT, đặt công cụ Pen lên trên các núm chỉ hướng của đường chỉ hướng quay mặt xuống dưới khi Cursor Pen đang biến thành biểu tượng Convert anchor point tool, nhấp núm chỉ hướng và rê nó sao cho đường chỉ hướng quay hướng lên và rơi ngay lên trên hoặc gần đường chỉ hướng quay mặt lên khác từ đường cong trước như được minh họa trong hình dưới đây:

Bước 4: Nhả chuột và sau đó nhả phím ALT.

Bước 5: Lập các bước 2 - 4 để thêm đường cong có hình đăng ten vào đường và sau đó nhấn CTRL khi nhấp ra xa đường Path hiện hành để hủy chọn nó.

Định lại vị trí các đường chỉ hướng

Các đường chỉ hướng có thể được định lại vị trí bất cứ lúc nào trong khi đường được vẽ bằng cách rê một trong các núm chỉ hướng bằng công cụ Convert anchor point để tạo một điểm lùi hoặc rê bằng công cụ Direction Selection để di chuyển một điểm nhẵn.

Kết hợp các đường thẳng và đường cong

Một số hình dạng (như một nón kem) được tạo bằng sự kết hợp các đường thẳng và đường cong. Bây giờ bạn hiểu những quy tắc của ba loại điểm neo, bạn xem xét các điểm góc tổ hợp với một điểm nhẵn hoặc điểm lùi nơi một phía chứa một đường chỉ hướng với một nút, trong khi phía kia thì không có. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ điểm gốc dễ hỗ trợ các đường thằng và các đường cong nhanh khi bạn vẽ các hình dạng hoặc điều chỉnh chúng sau khi bạn đặt các điểm neo và đường Path của hình dạng mong muốn.

Bí mật thực sự trong việc đi từ các đường sang các đường cong và ngược lại là sử dụng công cụ Pen khá hiệu quả. Khi bạn đặt chuột lên trên điểm neo được vẽ sau cùng, biểu tượng Convert - point xuất hiện kế bên công cụ Pen, cho phép bạn biến đổi các thuộc tính của điểm neo đó một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Straight to curved lines: Nhấp (mà không rê) để đặt một vài điểm neo và đoạn thẳng.

Để chuyển đổi điểm neo sau cùng từ một điểm góc nhẵn thành một điểm góc cong, đặt con trỏ chuột lên trên điểm sau cùng và khi bạn thấy một biểu tượng Convert xuất hiện kế bên Cursor (A), nhấp và rê điểm neo để kéo ra một đường chỉ hướng (B) và đặt nó sao cho nó quay về hướng của đường cong mong muốn kế tiếp (C). Điểm neo kế tiếp mà bạn đặt tạo một đường Path vốn sẽ cong.

Curved to Straight lines: Nhấp và rê trên Artboard để đặt một vài điểm với một đoạn đường cong.

Để chuyển đổi điểm neo sau cùng một điểm góc nhẵn và nhấp một lần công cụ Pen trên điểm neo sau cùng đã tạo (A). Ngay lập tức, một trong hai đường chỉ hướng cho điểm neo biến mất (B), chuẩn bị giai đoạn cho việc vẽ một đường thẳng giữa điểm neo này và điểm neo kế tiếp (C).

2. Biên tập các đường Path

Việc có một hình dạng tốt khởi đầu để làm việc giúp bạn hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn, do đó hãy sử dụng thủ thuật sau đây với công cụ Pen.

- Khi vẽ các đoạn đường và các hình dạng bằng công cụ Pen, cố tập trung vào việc định vị trí các điểm neo hơn là góc hoặc đường cong của các đoạn đường giã chúng. Bạn luôn có thể quay trở về đường Path bằng những công cụ khác để canh chỉnh đường sau khi nó được vẽ.

- Sử dụng ít điểm neo nhất. Càng ít điểm neo, đường sẽ càng nhẵn trên cả màn hình và trên bản in.

- Đặt các điểm neo ở đầu của một vòng xoắn trong đường Path nơi đường Path trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn, thay đổi thẳng thành cong hoặc ngược lại, hoặc chảy theo một hướng khác.

- Khi vẽ các đoạn cong đặc biệt khi vẽ các đường cong, rê núm đường chỉ hướng theo hướng mà bạn muốn đường cong kế tiếp đi theo, rê núm đường chỉ hướng khoảng 1/3 xa hơn chiều cao của đường cong mong muốn và đặt các điểm neo nơi bạn cần và không bận tâm quá nhiều về góc, chiều cao, và hướng các đường cong (bạn có thể sửa chữa những đố tượng này sau khi đường Path được vẽ)

Thêm các điểm neo

Để thêm các đường neo trên các đường Path vốn cần cong hơn hoặc dài hơn đường vẽ lúc đầu, chọn đường Path, chọn công cụ add anchor point và nhấp tại vị trí mong muốn dọc theo đường Path.

Xóa các điểm neo

Để loại bỏ các điểm neo ra khỏi các đường Path để làm cho chúng ít cong hơn hoặc có hình dạng khác so với đường vẽ ban đầu, chọn đường Path, chọn công cụ delete anchor point, và nhấp điểm neo mà bạn muốn.

Thêm và bớt đi các điểm neo

Khi vẽ bằng cong cụ Pen, bạn có thể nhanh chóng thêm và bớt đi các điểm neo mà không cần phải thêm bằng các công cụ trong Panel Tools. Để thêm một điểm neo vào một điểm Path được chọn, đặt công cụ Pen lên trên một đoạn đường Path và nhấp khi bạn thấy biểu tượng Delete anchor point tool. Để loại bỏ một điểm neo ra khỏi đường Path được chọn, đặt công cụ Pen lên trên một điểm neo và nhấp khi bạn thấy công cụ Delete anchor point.

Biên tập bằng công cụ Direct Selection

Công cụ Direct Selection không chỉ đơn thuần chọn các phần của một đối tượng hoặc nhóm. Sử dụng nó để chọn và dịnh lại vị trí các điểm neo, di chuyển các đường Path, và điều chỉnh các núm của các điểm neo nhẵn hoặc lùi.

Định lại vị trí một điểm neo

Định lại vị trí một điểm neo, chỉ việc nhấp và rê điểm đến vị trí mong muốn. Để định lại nhiều điểm neo trên một đường Path, chọn điểm neo đầu tiên và sau đó SHIFT + nhấp để chọn các điểm. Một khi được chọn, nhấp và rê trên bất kỳ đoạn đường Path được chọn để di chuyển chúng vào vị trí mới. Bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí của chúng theo giá số sau khi chọn chúng bằng cách nhấp các phím mũi tên trên bàn phím.

Định lại vị trí một đường Path.

Để đặt lại vị trí một hoặc nhiều đoạn đường trên một đường Path, bất kể chúng cong hay thẳng, xóa đường Path đầu tiên, sau đó SHIFT + nhấp để chọn thêm các đường Path. Một khi được chọn, bạn có thể nhấp và rê bất kỳ đường Path được chọn để di chuyển chúng cùng một lúc hoặc thay đổi vị trí của chúng theo giá số bằng cách nhấn các phí mũi tên trên bàn phím. Hãy nhớ rằng điều này sẽ di chuyển các đoạn đường Path được chọn chỉ xung quanh các điểm neo, mà sẽ vẫn cố định nếu chúng không được chọn.

Điều chỉnh các đường chỉ hướng của một đường cong

Để điều chỉnh các đường chỉ hướng của một điểm cong nhẵn hoặc lùi, chọn điểm neo bằng công cụ Direct Selection để kích hoạt các đường chỉ hướng, sau đó nhấp và rê núm đường chỉ hướng đến vị trí mong muốn mới.

Chuyển đổi các điểm neo bằng Pen control.

Khi công cụ chỉnh các Pen được kích hoạt (và cũng khi các điểm neo cụ thể của một đối tượng được chọn bằng công cụ Direct Selection), Panel control có các công cụ để chuyển đổi các điểm neo để chọn các đường Path được minh họa như hình dưới đây:

Các công cụ này sẽ không xuất hiện khi bạn nhấp một đối tượng được chọn, do đó hãy chắc chắn chọn chỉ các điểm neo cần được chuyển đổi,

Để sử dụng các công cụ này, đầu tiên chọn các điểm neo cần được chuyển đổi và sau đó làm bất kỳ điều sau đây:

- Để chuyển đổi một hoặc nhiều điểm neo thành các điểm nhẵn nhấp nút Convert Selection anchor points to Corner.

- Để chuyển đổi một hoặc nhiều điểm nhẵn thành các điểm góc, nhấp nút Convert Selected anchor points to Corner.

- Để loại bỏ các điểm neo được chọn ra khỏi một đường Path, nhấp nút remove Selected anchor points.

- Để hiển thị các núm điểm neo cho nhiều điểm neo được chọn, nhấp nút show handles for multiple Selected anchor points.

- Để làm ẩn một núm điểm neo cho những điểm chọn, nhấp nút hide handles for multiple Selected anchor points.

- Để nối bất kỳ hai điểm neo được chọn, nhấp nút connect Selected anchor poins.

- Để cát một đường Path cho dù mở hoặc đóng tại bất kỳ một hoặc nhiều điểm neo được chọn, nhấp nút Cut Path at Selected anchor points.

Tự học llustrator CS6 Phần 2 B1

Tự học llustrator CS6 Phần 2 B3

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call