Kiều Văn Chính - Lớp Thiết kế Film Quảng cáo và hoạt hình 3D maya

Học viên: Kiều Văn Chính
Lớp K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh
Đề tài: Bảo vệ môi trường
Học viên: Kiều Văn Chính
Lớp K13M91
Giảng viên hướng dẫn: Đào Anh Minh
Chủ đề: Bảo vệ môi trường


Phần mềm hỗ trợ
- Autodesk Maya 2014
- Adobe Photoshop CS6
- Premier Pro CS6
- UVlayout Pro

 

 

Mới các bạn vào link sau để thêm khảo Đồ án học viên: https://youtu.be/JX8nBS-yzm0

Xem thêm 1 số đồ án khác của học viên tốt nghiệp khóa 3D đồ họa động quảng cáo và kỹ xảo tại Vnskills Multimedia: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgh_MbzbZOvhw5YwLDNmkyFRVOi8AQss

Bài viết liên quan

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB

scroll-top
contact messenger contact call